Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kan selvsagt bli aktuelt med flere ulveflyttinger

Klima- og miljøministeren avviser ikke flere flyttinger av genetisk verdifulle individer. De to siste flyttingene har kostet rundt 620 000 kroner.

– Å flytte fleire slike genetisk verdifulle individ i tida framover kan sjølvsagt bli aktuelt, slik statsministeren også uttrykte (i spørretimen 20. januar, journ.anm.). Det vil likevel avhenge av fleire faktorar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu
– Å flytte fleire slike genetisk verdifulle individ i tida framover kan sjølvsagt bli aktuelt, slik statsministeren også uttrykte (i spørretimen 20. januar, journ.anm.). Det vil likevel avhenge av fleire faktorar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu

Flyttingen av det etter hvert mye omtalte Deisjøparet på nyåret, har skapt stor oppmerksomhet i flere leire. Som Bondebladet omtalte tidligere i januar, har ordførerne i Østfold og Follo reagert kraftig på det de opplever som tilnærmet null involvering av kommunene og den lokale forvaltningen i denne saken. Ulveparet ble dessuten flyttet til bynære skogen hvor det tidligere er gjort en rekke ulveobservasjoner, har de påpekt. Klima og miljøministeren har avvist dette.

Andre har reagert på penge- og ressursbruken. I et svar fra klima- og miljøministeren sist uke, til Sps Emilie Enger Mehl, framgikk det at 560 000 kroner var blitt brukt siden 11. desember 2020 på flyttingen av Deisjøparet fr Østerdalen til Østfold.

Men det var foreløpige tall. I sitt svar onsdag denne uka, på et annet Sp-spørsmål, opplyser Rotevatn at kostnadene ved ulveflyttingene i 2021 og 2019 (som også gjaldt Elgå-ulven) nå er oppe i rundt 620 000 kroner.

– Hannulven i paret vart fyrst flytta i november 2019. Utgiftene som kan omtalast som meirkostnadar knytt til denne merkinga og flyttinga var på om lag kr 50 000. Vidare oppfølging av ulven i 2020 inngjekk i det ordinære arbeidet på lik linje med oppfølging av andre ulvar, og medførte ikkje meirkostnader utover kostnadane som allereie er lagt til overvakingsarbeidet av ulv i Noreg. Deisjø-paret vart flytta 3. januar. Dei totale meirkostnadane for arbeidet med flytteoppdraga i 2019 og 2021 er estimert til om lag kr 620 000, skriver statsråden.

Den genetisk viktige ulven skal være av finsk-russisk avstamning. Den oppholdt seg før den siste flyttingen i Østerdalen, i det som først var en egen buffersone. Elgå-ulven ble siden flyttet - til et område mellom Våler og Sarpsborg i Østfold - for å skjermes fra lisensfellingen i vinter.

Kan skje igjen

Kan det så bli enda flere ulveflyttinger i Norge framover? Klima- og miljøministeren vil i hvert fall ikke utelukke det.

Annonse

– Å flytte fleire slike genetisk verdifulle individ i tida framover kan sjølvsagt bli aktuelt, slik statsministeren også uttrykte (i spørretimen 20. januar, journ.anm.). Det vil likevel avhenge av fleire faktorar, som til dømes om slike verdifulle ulvar igjen skulle slå seg ned i område utanfor ulvesona i Noreg. Då vil flytting alltid vere eit alternativ forvaltninga skal vurdere, noko som også går fram av rovviltforliket av 2011 at dei skal gjere, skriver Rotevatn i sitt svar på nok et skriftlig spørsmål fra Sps Ole André Myhrvold om ulveflytting.

Skal ikke hente inn ulv fra utlandet

I spørretimen onsdag 20. januar uttalte statsminister Erna Solberg (H) også, i sitt svar knyttet til spørsmål om prosessen med flyttingen av de såkalte Deisjø-ulvene:

"Det er altså rett og slett å hente inn ulv med litt andre gener, slik at vi ikke får innavl og dårligere genmateriale på våre ulver. Det er forvaltningen vi skal ha fremover."

Myhrvold har krevd en avklaring av om dette da skal være gjengs forvaltning framover.

– Kan statsministeren bekrefte eller avkrefte at det er hentet inn ulv med andre gener, og mener statsministeren at henting av ulv med andre gener skal være en del av forvaltningen framover? spør Myhrvold.

Klima- og miljøministeren viser til at Solbergs svar kun var knyttet til den konkrete enkeltsaken om flytting av Deisjø-paret, og at det må tolkes deretter.

– Det aktuelle oppdraget handla om å flytte genetisk verdifull ulv internt i Noreg, og grunngjevinga er at dei skulle skjermast frå lisensfelling utanfor ulvesona. Dersom representanten Myhrvold har tolka svaret frå statsministeren slik at ulv hentast inn frå andre land, så kan eg avkrefte dette. Saka handlar om flytting av genetisk verdifulle individ som allereie har vandra inn til våre område, poengterer statsråden.

Neste artikkel

Flytt rovviltbehandlinga fra klima og miljø til landbruk