Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret 2018: Leif Forsell mener bøndene må hente inntekt i markedet

Statens forhandlingsleder mener bøndene er kravstore.

Leif Forsell er departementsråd i Landbruksdepartementet, og statens forhandlingsleder. (Foto: Anders Sandbu)

Tidligere i dag leverte Småbrukarlaget og Bondelaget kravet til årets jordbruksoppgjør. Det var på 1,83 milliarder, noe statens forhandlingsleder Leif Forsell mener er svært høyt.

– Et svært krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier Forsell.

Mye budsjettpenger

1462 av millionene bøndene krever, vil de hente over statsbudsjettet. All erfaring tilsier at det vil være mildt sagt krevende å få staten med på å øke budsjettstøtten så mye. Det gir også statens forhandlingsleder uttrykk for i pressemeldingen de har sendt ut.

– Bønder er ikke lønnstakere. De er private næringsdrivende og hoveddelen av inntektene må komme fra markedet ved salg av matvarer og andre produkter, sier Leif Forsell.

Annonse

Må hente inntekt i markedet

Mer enn tre fjerdedeler av bøndenes krav skal gå til å dekke inn økte kostnader, men Forsell mener bøndene må hente mye av både dette og økt inntekt i markedet.

– På flere viktige områder er det overproduksjon og prisfall i markedet. Det betyr at jordbruket ikke klarer å ta ut økte inntekter i markedet. Jordbruket erkjenner denne utfordringen selv og foreslår i liten grad prisøkninger. Jeg mener en bedre balanse i markedet utgjør et vesentlig større potensiale enn det jordbruket selv legger til grunn i sitt krav, sier Forsell.

Skeptisk til nye reguleringer

Landbruket har bedt om bedre mulighet for å drive markedsregulering. Det ønsket er ikke staten særlig begeistret for.

– Jeg registrerer at jordbruket ønsker å løse deler av utfordringen med nye reguleringer. Det sørgelige med reguleringer, er at de veldig fort blir kompliserte. De har noen sider ved seg som gjør at det kan være krevende med nye ordninger. Vi må studere disse forslagene fra jordbruket litt nøyere først, men at jordbruket foreslår nye tiltak her er egentlig en fallitterklæring, sier Forsell.

Neste artikkel

Mjølk nådde målpris