Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr

WWF mener regjeringen bryter loven, og at jakta kan ha en smitteeffekt. Bondelaget mener WWF bare høyner konfliktnivået med rettssaken.

Hele den norske ulveforvaltningen har nå blitt advokatmat. Fire dager er satt av til rettssaken mellom staten og WWF Norge. Foto: colourbox.com

Denne uka blir hele den norske ulveforvaltningen prøvd for retten. Fire dager er satt av til saken mellom staten og WWF Norge. Domsavsigelsen kommer fredag. Bakteppet for saken, er at regjeringen i fjor høst ga grønt lys for felling av 42 ulver. 28 av ulvene i denne kvoten ble skutt i vinter.

WWF: – Bryter loven

WWF mener fellingen er et brudd både på Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

– Vi har en naturmangfoldlov som sier at det skal ganske mye til for å ta ut ulv, som er en kritisk truet art. Det samme sier de internasjonale avtalene. Aldri har det blitt skutt så mye ulv som i de siste årene. Summen av vedtakene i rovviltnemndene er så høyt at det truer hele ulvebestanden, sier WWFs nye generalsekretær Bård Vegar Solhjell til NRK Hedmark og Oppland tirsdag.

Dersom regjeringens praktisering av loven fortsetter, frykter han at det smitte over og true eksistensen til andre rovdyr.

WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell ønsker en juridisk avklaring som kan forene hensynet til rovdyr og beitenæring. Foto: Arne Åsen

– Handler om distriktenes fremtid

På statens side, står flere støttespillere: Norges Bondelag, Skogeierforbundet, Norskog og Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Sistnevnte tilbyr selvstendig partshjelp.

Annonse

Bondelagets rovviltansvarlige, Einar Frogner, er klar på hva som står på spill i denne saken: Levebrødet til mange næringsutviklere i landbruket.

– Forsvinner landbruket, forsvinner også livsgrunnlaget til mange. Vi jobber for at det vedtatte rovviltforliket skal følges opp, slik at det fortsatt skal være mulig å drive med beitedyr i norsk utmark, sier Frogner i en pressemelding.

Rovdata: Økende bestand – i Skandinavia

Han viser til at kjernen i WWFs søksmål er at det aldri er gjort noen vurdering av hva som utgjør en levedyktig ulvebestand i Norge. Bondelaget mener dette er et forsøk på å få endret vedtatt rovdyrpolitikk som det er bred enighet om på Stortinget. Der ble det i 2016 avgjort at bestandsmålet skal være på mellom fire og seks ulvekull per år.

Han viser til at tall fra Rovdata viser at den Sør-Skandinaviske ulvestammen har økt med 12 prosent hvert år de siste 20 årene – til tross for jakt. Antall familiegrupper og ulvepar skal ha økt fra 10 til 74, og antall dokumenterte valpekull fra 6 til 43, ifølge Rovdata.

Solhjell og WWF ønsker en juridisk avklaring som kan forene hensynet til beitenæring og rovdyr. Bondelaget mener på sin side at WWF planter uriktige opplysninger.

– Det er ingen tjent med, og det bidrar kun til å høyne konfliktnivået.

Dette avvises av Solhjell, som mener hele ulvedebatten allerede er blitt ytterligere polarisert de siste årene.

Neste artikkel

Mener rovviltgjerder blir mer aktuelt