Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hoksrud: – Ingen tvil om at også folk påvirker klimaet

Norges nye landbruksminister svarer på utfordringen fra Sp om klimaendringene er menneskeskapte eller ei.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) mener det ikke hersker tvil om at
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) mener det ikke hersker tvil om at

Tidligere denne måneden utfordret Sps stortingsrepresentant Sandra Borch Norges nye landbruks- og matminister, Bård Hoksrud. Spørsmålet lød: «Mener statsråden at klimaendringene er menneskeskapt, og hvis ikke: Er dette i tråd med regjeringens syn?»

Bakgrunnen for spørsmålet, var et intervju med Hoksrud i Nationen. Temaet var menneskeskapte klimaendringer, og da ville ikke Hoksrud si om han mener klimaendringene er menneskeskapt.

Torsdag denne uka kom svaret på Borchs spørsmål. Der går det fram at Hoksrud mener dette ikke er et enten-eller-spørsmål:

– Bakgrunnen for min uttalelse, er det faktum at klimaet også endrer seg naturlig, slik det alltid har gjort og vil gjøre. Det er imidlertid ingen tvil om at også menneskelig aktivitet påvirker klimaet, skriver Hoksrud i sitt svar.

Han viser også til Jeløya-erklæringen, hvor det står at regjeringen skal «føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk bygget på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet».

Annonse

– Dette er selvsagt noe jeg som statsråd i denne regjeringen stiller meg fullt og helt bak, sier statsråden.

Han mener ellers at sommerens ekstremtørke og fôrkrise viser at det må tenkes og handles langsiktig i tida framover. Hoksrud er opptatt av å finne «de gode løsningene» på jordbrukets klimautfordringer – i samarbeid med næringa.

– Ett eksempel på dette, er den gode dialogen klima- og miløjøministeren og jeg har med organisasjonene i jordbruket. Vi har ambisjon om å inngå en gjensidig forpliktende avtale med regjeringen og jordbruksnæringen om reduserte klimagassutslipp fra jordbruket. Arbeidet er godt i gang, skriver Hoksrud.

Neste artikkel

Fôring med sjøgress reduserer kuas metanutslipp