Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er jordbrukets krav

Bondelaget og Småbrukarlaget i forhandlinger med staten.

Merete Furuberg og Lars Petter Bartnes er i gang med forhandlinger om en krisepakke til landbruket. Foto: Stian Eide
Merete Furuberg og Lars Petter Bartnes er i gang med forhandlinger om en krisepakke til landbruket. Foto: Stian Eide

Pressemelding: Etter en ekstraordinær tørkesommer i deler av landet, er det avgjørende å sette i gang forhandlinger om innholdet i krisepakka slik at vi får friske midler raskt på plass. Det er viktig både for bønder som er hardt ramma og for framtidig matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Ekstraordinær sommer krever ekstraordinære tiltak

Landbruket er i en ekstraordinær situasjon etter en uvanlig tørr og varm sommer i deler av landet. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har derfor tatt initiativ overfor regjeringa for å få på plass en krisepakke. Uten friske midler vil norsk matproduksjon bli satt tilbake i mange år framover. Forhandlingene om innholdet i krisepakka starta mandag ettermiddag.

- De eksisterende ordningene fungerer bra i et vanlig år, men i denne ekstraordinære situasjonen er ikke disse ordningene tilstrekkelige for å avhjelpe de bøndene som er ramma. Derfor trenger vi friske midler, sier Bartnes.

Haster med avklaring

- Vi foreslår en bredde av målretta tiltak for å gi de bøndene som er ramma økonomisk trygghet til å ta de riktige beslutningene om videre drift. Det haster å få avklart dette, og målet er ei rask avklaring i løpet av august, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Jordbruket ba regjeringa om krisepakke allerede 23. juli i år. Kravene som ble lagt fram i forhandlingsmøtet i dag, er noe justert etter hvordan vær- og vekstsituasjonen har endra seg de siste ukene.

Jordbruket ber om styrking av avlingsskadeordninga innenfor både korn, grovfôr og grønt.

Her er krava:

Annonse

Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm

Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr

Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras

Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite

Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning

Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»

Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet

Økte erstatningssatser for korn

Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter

Neste artikkel

Vil stramme inn på kvoteutleie