Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gartnerhallen urolig over frihandels-signaler

Gartnerhallen liker ikke at frukt, grønt og bær kan bli «ofra» for at norske bedrifter skal få lavere industritoll inn til Brasil og Argentina.

Stor betydning: Grøntsektoren står for 12 prosent av verdiskapningen i landbruket. - Næringen blir mer og mer viktig, sier Harald Oskar Buttedahl. (Foto: Stian Eide)
Stor betydning: Grøntsektoren står for 12 prosent av verdiskapningen i landbruket. - Næringen blir mer og mer viktig, sier Harald Oskar Buttedahl. (Foto: Stian Eide)

Harald Oskar Buttedahl var ikke til stede på AgriAnalyses internasjonale seminar, der blant annet Eftas forhandlinger med Mercosur var tema.

Derfor ble han bekymret da han leste i Bondebladet hva Magnar Sundfør, Norges forhandlingsleder for jordbruk, hadde sagt i innlegget sitt der.

Buttedahl er landsstyremedlem i Gartnerhallen.

– Vi er urolige for forhandlingsprosessen som pågår, slik den er gjengitt i Bondebladet. Vi blir litt forvirra, sier Buttedahl.

Han viser til at Stortinget har vedtatt å øke matproduksjonen med 20 prosent over 20 år, og at forbruket av frukt og grønt ifølge helsemyndighetene bør opp med 20 prosent.

– Da blir jeg forvirra over at de virker å være såpass rause i forhandlingene som pågår, sier Buttedahl.

Næring i vekst

– Vi ser på hvor vi har høy selvforsyningsgrad, og hvor vi har mye import, sa Sundfør på seminaret.

– Det er selvfølgelig lettere å tilby Mercosur lavere tollsatser på frukt, bær og grønnsaker. Der er den norske produksjonen mindre. Vi kan i større grad åpne markedene våre. Vi kan gi tollreduksjoner på slutten av norsk sesong, og så videre. Dette er områder der vi liberaliserer en del, sa Sundfør, og fortalte at de i større grad prøver i større grad å beskytte melk, kjøtt og korn.

Annonse

– Sundfør sier at «noe må vi gi», og at frukt og grønt er blant områdene vi kan gi på, fordi de ikke har størst betydning. Det er jeg helt uenig i. Grøntsektoren har veldig stor betydning. Den står for 12 prosent av verdiskapningen i landbruket. Det er mer enn kornproduksjonen står for, sier Buttedahl.

– Produksjonen av frukt, bær, grønnsaker og poteter øker jevnt og trutt, og forbruket øker. Forbrukerne vil ha norske produkter. Gartnerhallen hadde en vekst i omsetningen på seks prosent i 2017. Så grøntnæringen er veldig viktig, og den blir mer og mer viktig, sier han.

Vil være med på råd

Det eneste som kan gis fra deres sektor, er på produkter som ikke produseres i Norge, og produkter utenfor sesong, framholder Buttedahl.

– Jeg forutsetter at det er det regjeringen jobber med. Alt annet er å gjøre det motsatte av det regjeringen og myndighetene har sagt før, om forbruk og produksjon av grønt. Derfor er vi urolige og forvirra over signalene som kom i Bondebladet, sier han.

– Vi blir urolige, for tydeligvis pågår det forhandlingsprosesser som vi ikke er veldig godt orientert om innholdet i, og ikke om regjeringens forhandlingsstrategi. Jeg ber om at regjeringen tar oss med på råd, og holder oss orientert om regjeringens strategi, så kan vi gi råd til regjeringen, sier han.

Forlenget sesongen

– Grøntsektoren er avhengig av det tollvernet vi har i dag. Det er en av våre viktigste grunnpilarer. Hvis vi reduserer importvernet på produkter vi produserer i Norge, i norsk sesong, er det klart at det vil påvirke produksjonen og lønnsomheten vår. Det vil bli økt prispress og økt konkurranse i markedet, sier Buttedahl.

Han mener Norge ikke bør tilby Mercosur eksportmuligheter i slutten av norsk sesong.

– Det er ikke et godt forhandlingsutspill. En av våre måter å øke produksjonen og inntjeninga på, er ved å forlenge sesongen. Vi jobber med det, og har lyktes veldig godt med jordbær. Der er sesongen forlenga i begge ender. Vi jobber med det innenfor frukt, å finne nye eplesorter som kan lagres lenger enn i dag. Forlengelse av sesongen på alle produkter øker inntjeninga og styrker økonomien for norske produsenter. Å gi på dette er den helt motsatte strategien av den vi i næringa har, sier Harald Oskar Buttedahl. •

Neste artikkel

Nå skal Norges mest omfattende frihandelsavtale undertegnes