Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp og Sp inviterer Stortinget til ulveseminar

Partiene mener Stortinget må se på muligheten for å revidere rovviltforliket av 2011.

Frp og Sp ønsker nå å sette i gang en prosess som kan munne ut i endring av rovviltforliket fra 2011. Bakgrunnen er en rovviltforvaltning som, slik partiene ser det, slett ikke fungerer.

På ulv, har bestanden over tid vært om lag den dobbelte av hva Stortinget har bestemt. Det samme gjelder for jerv i Hedmark – per 2017.

Frp og Sp sammen

Første steg på veien mot en eventuell endring av forliket, blir et eget ulveseminar for samtlige partier på Stortinget.

– Vi ønsker først å avholde et seminar på Stortinget, som jeg skal invitere til. Der skal partiene få informasjon om rovvilt generelt og ulv spesielt. Etter seminaret, vil vi invitere alle partiene til samtaler om forvaltningen. Deretter vil vi prøve å samle opp en del erfaring, og se på om vi får evaluert forliket. Til slutt vil vi sette oss ned og se om vi også skal endre forliket, forteller Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen til Bondebladet.

Initiativet til en slik prosess, kommer både fra Frp og Sp, opplyser han. Seminaret vil finne sted i første halvdel av oktober, anslår Ørsal Johansen.

I første rekke er det rovviltforliket partiene vil sette under lupen, men Ørsal Johansen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å vurdere nærmere de erfaringene partiene har gjort seg også med ulveforliket av 2016.

Annonse

Krever endring i ulvesonen

Begge de to partiene mener at det i praksis blir umulig å komme ned på bestandsmål for ulv uten å ta ut dyr inne i ulvesonen – der ulven i utgangspunktet skal ha forrang.

Bestandsmålet Stortinget har vedtatt, er 4–6 årlige ynglinger – hvorav tre helnorske. Per 2017 er bestanden på 10,5 ynglinger.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har varslet at det seinere i høst vil tas en beslutning fra staten om hva som skal skje i sonen. Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, har en klar forventning til Elvestuen:

– På ulvesiden, blir den store testen om man i høst er villig til å ta ut en kvote på lisensfelling som gjør at vi kommer ned på bestandsmål. Det gjelder både innenfor og utenfor sonen. Om det ikke skjer, tror jeg denne regjeringen vil møte et stort bråk i løpet av vinteren, sa Arnstad under et ulveseminar i ulvesonen – nærmere bestemt Elverum – i slutten av september.

Presset på regjeringen om en ny forvaltning øker stadig. Som tidligere omtalt, har nærmere halvparten av landets ordførere – fra alle partier – skrevet under et opprop til regjeringen. I brevet forventer de en klarere soneinndeling og en politikk i tråd med Stortingets intensjoner.

– Det må skje et eller annet. Forvaltningen har ikke fungert. Noen prøver å gjøre ulvesonen om til et reservat, hvilket det ikke er. Det skal forvaltes. Hele poenget med rovviltforvaltningen, er at den faktisk skal forvalte, sier Ørsal Johansen.

Neste artikkel

78 prosent av de største besetningene inkludert i Helsegris