Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer oppgjør på 1 milliard

Erstatningssummene for avlingsskader som følge av sommerens ekstremtørke vil beløpe seg til over 1 milliard kroner.

Erstatningsoppgjøret som følge av avlingsskadene i sommer, ventes å bli omfattende. Bondelaget oppfordrer tørkerammede bønder til å søke allerede nå. Foto: Anders Sandbu
Erstatningsoppgjøret som følge av avlingsskadene i sommer, ventes å bli omfattende. Bondelaget oppfordrer tørkerammede bønder til å søke allerede nå. Foto: Anders Sandbu

Det viser en foreløpig prognose fra Landbruksdirektoratet. Det er tall fra fylkesmennene som ligger til grunn for prognosen.

Per 1. august har fylkesmennene levert foreløpige anslag for hvor store avlingstap tørken kan ha påført jordbruket. Landbruksdirektoratet har sammenstilt tallene, som viser at kornbønder i Østfold, Oslo og Akershus forventes å søke avlingsskadeerstatning på til sammen 335 millioner kroner.

Grovfôrprodusenter i Buskerud, Hedmark, Oppland, Agder og Rogaland forventes å søke erstatning for om lag 365 millioner kroner. I tillegg vil potet-, grønnsak-, bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 millioner kroner, viser prognosene.

Ber bøndene søke nå

Med et antatt oppgjør på 1 milliard, er prognosene femdoblet siden juni. Da var prognosene for avlingsskadeerstatning 200 millioner, skriver Nationen.

Norges Bondelag oppfordrer bønder til å søke allerede nå, selv om de ikke kjenner det endelige skadeomfanget ennå.

Annonse

– Søker du nå, må du derfor gjøre et anslag for avling. Når vekstsesongen er avsluttet, og før 31. oktober, må du sende inn den endelige søknaden, oppluser seniorrådgiver Anders J. Huus i Bondelaget.

Raskere saksbehandling

På grunn av den krevende fôrsituasjonen for norske bønder, sendte Landbruks- og matdepartementet 6. juli brev til Landbruksdirektoratet med presiseringer av regelverk knyttet til avlingsskade­situasjonen og tiltak for å hjelpe bønder som er rammet av tørken. Den 23. juli ble landbruks- og matminister Jon Georg Dale enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om 11 nye tiltak mot følgene av tørke og avlingssvikt.

Som en del av de ekstraordinære tiltakene, har Landbruksdirektoratet framskyndet arbeidet med å gjøre klart for behandling av erstatningssøknadene.

Med forenklet saksbehandling og et saksbehandlingssystem som er klart til bruk 6. august, vil utbetalingene til de skaderammede bøndene kunne gå raskt, melder Landbruks- og matdepartementet.

De som søker erstatning, kan få forskudd med inntil 70 prosent. Departementet har understreket at kommunene og fylkesmennene må sette av tilstrekkelig ressurser, slik at behandling av søknader om avlingsskadeerstatning kan skje raskt.

Neste artikkel

Stort potensial for mer korn