Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer Hoksrud-støtte til bønder i rovviltsaker

Bondeorganisasjoner er klare på at den nye landbruks- og matministeren, Bård Hoksrud (Frp), må være en tydelig stemme i norsk rovviltpolitikk.

Bård Hoksrud (Frp) ble fredag innsatt som ny landbruks- og matminister. – Jeg gleder meg stort til å ta fatt på jobben, sier Hoksrud. Foto: Anders Sandbu
Bård Hoksrud (Frp) ble fredag innsatt som ny landbruks- og matminister. – Jeg gleder meg stort til å ta fatt på jobben, sier Hoksrud. Foto: Anders Sandbu

Fredag sist uke var det duket for statsrådsutskiftinger i Solberg-regjeringen. Blant statsrådene som byttes, er landbruks- og matministeren. Jon Georg Dale (Frp) går av og blir ny samferdselsminister, mens partikollega Bård Hoksrud overtar for Dale.

Håper Hoksrud vil prioritere beitedyra

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes ønsker Hoksrud velkommen i statsrådsstolen, og forventer friske diskusjoner. Rovviltfeltet er et felt det blir viktig for Hoksrud å engasjere seg i, mener han.

– Jeg føler meg trygg på at vi kommer til å ha tøffe politiske diskusjoner, men forventer at vi får en statsråd som er tydelig på at beitedyr skal prioriteres i de fastlagte beiteområdene. Jeg forventer at han vektlegger viktigheten av å sikre omfanget av norsk matproduksjon. I tillegg forventer jeg at Hoksrud bidrar til at vi gjør tiltak for å redusere klimaavtrykket uten å ramme norsk matproduksjon, sier Bartnes til Bondebladet.

Landbruk er ikke det feltet Hoksrud har vært mest synlig på, men i noen enkeltsaker har han markert seg. For eksempel gikk han i ulvedemonstrasjon utenfor Stortinget i vinter.

Bartnes påpeker at det blir viktig for Hoksrud å «ha en konstruktiv inngang» til dette feltet – hvor det ikke skorter på motstridende interesser eller sterke meninger.

– På linje i rovviltspørsmålet

Leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, har troen på at Hoksrud – som Frp-er – vil bidra på det rovviltpolitiske område, selv om det er klima- og miljøministeren som er øverste ansvarlig på forvaltningssiden.

– Hoksrud forgjenger, Jon Georg Dale, har framstått som sauebondens venn. Jeg håper Hoksrud tar over den stafettpinnen, og er like interessert i sau og småfe. Jeg har også forventninger til han i rovviltpolitikken. Frp er generelt mer på vår linje i rovviltspørsmålet. Jeg håper Hoksrud mener det samme som han har stått for tidligere, og at det vil gjenspeile seg i hans politikk nå, sier Berntsen til Bondebladet.

Også småbrukarlagsleder Merete Furuberg forventer Hoksrud-støtte i rovviltsaker.

– Jeg håper han bruker sin styrke for at regjeringen skal gå mer for Frps rovviltpolitikk enn Venstres. Det er også viktig at han følger opp om landbruk i hele landet, sier Furuberg til Nationen.

Hun har tidligere hatt kontakt med Hoksrud, fra slutten av 90-tallet. Da var Furuberg nestleder i Kommunenes Sentralforbund (i dag «Kommunenes organisasjon KS»), og Hoksrud lokalpolitiker i Telemark.

Annonse

Ingen landbrukserfaring

Bård Hoksrud har vært stortingsrepresentant for Telemark i 13 år. Noen personlig landbrukstilknytning har han derimot ikke, i motsetning til sin forgjenger – som både hadde vært kjøttskjærer i Nortura og NM-mester i gjeterhund.

Hvilken rolle har det så at statsråden har egen erfaring innenfor sitt ansvarsfelt? Bartnes ser det slik:

– Jeg oppfatter at Hoksrud har en viss innsikt i landbruk og matproduksjon. Vi liker generelt å forholde oss til statsråder som er kunnskapsbasert og godt oppdatert. Vi vil gjerne bidra til å bygge kunnskap gjennom politiske diskusjoner og samarbeid, sier bondelagslederen.

– Hoksrud har ikke den erfaringen og bakgrunnen som kanskje er lurt å ha for å forstå næringa. Men jeg har forventninger til at han er en åpen og lærevillig person, og en som kan sette seg inn i landbrukets samfunnsrolle, sier Berntsen.

Vil være en tydelig minister

– Jeg ønsker å være en aktiv og tydelig minister, som tar imot gode innspill fra næringa. Jeg ønsker å treffe folk og være en ombudsmann. Vi har nå et landbruk som er veldig offensivt, som investerer og der unge mennesker ønsker å gå inn i næringa. Det har skjedd mye, men det er fortsatt spørsmål vi skal jobbe med og diskutere, sier Bård Hoksrud til Bondebladet etter innsettelsen i Landbruks- og matdepartementet fredag.

Den nye ministeren gleder seg til å starte i jobben, og trekker særlig fram å få de unge inn i landbruket, stryke gründermangfoldet i landbruket, samt ha et sterkt og godt dyrepoliti.

– Dyr er utrolig viktig. De skal ikke mishandles eller behandles dårlig. Det har jeg vært opptatt av veldig lenge, og det har jeg tenkt å fortsette med.

Forstår at rovdyr vil stå på agendaen

Hoksrud har registert utfordringene med beitedyr og rovdyr.

– Nå har jeg akkurat tiltrådt. Rovvilt ligger egentlig i et annet departement, men jeg kommer til å ha møter om temaet, og jeg vet at det blir et tema når jeg skal reise rundt i landet, sier Hoksrud. Han presiserer at han vil være åpen for innspilll.

– Jeg er Frp-er, men sitter også i en regjering med en plattform vi skal følge opp. Jeg må ha et godt forhold til Stortinget, og ser fram til å ha en god dialog med alle partiene. Samtidig vil jeg jobbe for mest mulig gjennomslag innenfor mat og landbruk, sier Bård Hoksrud.

Neste artikkel

Frp: Tydelig at det er valgår