Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer at strømpris-veksten nå blir forhandlet om

Bondelaget krever at de nå gjenopptatte tilleggsforhandlingene håndterer også den ekstraordinære prisøkningen på strøm. Skal saken inn i Stortingets budsjettbehandling, er tiden knapp.

Forventer fortgang: – Vårt klare mål er at bonden får kompensasjon for den kraftige kostnadsveksten, og at utbetalingen kan skje over nyåret, understreker leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag. (Foto: Bondelaget)
Forventer fortgang: – Vårt klare mål er at bonden får kompensasjon for den kraftige kostnadsveksten, og at utbetalingen kan skje over nyåret, understreker leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag. (Foto: Bondelaget)

Tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er i gang igjen, etter å ha vært stilt i bero i én måned. Torsdag denne uka møttes partene igjen. Da tok næringa igjen opp den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft. Også prisene på gjødsel stiger mer enn forutsatt i beregningene.

Bommet med 400 mill

Bondelagets egne beregninger viser en kostnadsvekst på elektrisk kraft på i overkant av 400 millioner kroner mer enn det Budsjettnemnda for jordbruket beregnet i vår, i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

– Nå er veksten i strømkostnadene helt ekstraordinær. Det er tvingende nødvendig at det kommer løsninger for kompensasjon til bonden for disse utgiftene i tilleggsforhandlingene, sier bondelagsleder Bjørn Gimming i en pressemelding torsdag.

Også i august tok Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opp den sterke prisveksten på elektrisk kraft. Det ble ikke en del av forhandlingene da, men enighet mellom partene om at kostnadsveksten skulle bli sett på seinere.

Annonse

Da forhandlingene ble skjøvet på i september, varslet jordbruket at det kunne foreligge ny informasjon om strømkostnadene når forhandlingene skulle gjenopptas.

Hastesak

– Når tilleggsforhandlingene nå starter opp igjen, vet vi at kostnadsveksten for strøm blir langt høyere enn beregnet i vår. Den unormalt høye økningen svekker bondens økonomi betydelig. Dette er alvorlig, det er en situasjon vi knapt har hatt før og det gjelder vår evne til å produsere mat. Vi krever at tilleggsforhandlingene må håndtere disse ekstraordinære kostnadene i tillegg til gjødsel og byggevarer, sier Gimming.

Skal dette skje, haster det. Allerede 29. oktober går fristen ut for å få til en avtale mellom partene. 10. november legger regjeringen fram en tilleggsproposisjon som skal behandles i Stortinget. Endelig statsbudsjett for 2022 landes i desember.

Neste artikkel

Storfeprogram: Bedre dyrevelferd og dokumentasjon er målet