Forventer at Høyesterett avklarer soneforholdene

Bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling mener tingrettens kjennelse ikke følger opp Høyesteretts og stortingsflertallets føringer for ulveforvaltninga i ulvesona. Han ber Høyesterett treffe en prinsippavgjørelse.

Politikk og jus: Norges Bondelag mener tingretten, både i fjorårets ankede dom og i den nye kjennelsen, ikke følger opp Stortingets vilje. Nå ber Bondelaget Høyesterett avklare prinsipielt hva som egentlig skal gjelde i ulvesona.
Politikk og jus: Norges Bondelag mener tingretten, både i fjorårets ankede dom og i den nye kjennelsen, ikke følger opp Stortingets vilje. Nå ber Bondelaget Høyesterett avklare prinsipielt hva som egentlig skal gjelde i ulvesona.
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Bondebladets digitale produkter (Appen Bondebladet og nettsiden bondebladet.no) kan benyttes gratis av alle som er mottakere av Bondebladet gjennom medlemskap i Norges Bondelag og andre samvirkeorganisasjoner, samt av alle som har et eget abonnement på Bondebladet. Klikk her for å lage en digital bruker!

Digital

Bestill

3 måneder for kun 125,-

Komplett

Bestill

3 måneder for kun 249,-

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn