Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forslag til endringer i melkekvoter

Et utvalg skulle finne ut hvordan man hindrer at kvotesystemet fører store pengesummer ut av melkenæringa, og hvordan flere blir eiere av kvotene de bruker. Det ble vanskeligere enn de trodde.

For å kunne selge melka di til et meieri må du ha melkekvote, og mange bønder leier kvote. (Foto: Marit Glærum)

Prisen på melkekvote har steget kraftig, som Bondebladet har skrevet om. Hvert år blir store summer betalt fra melkebønder som vil utvide, til bønder som slutter med melkeproduksjon.

I forbindelse med behandlinga av jordbruksmeldinga i fjor, ba flertallet i Næringskomiteen om at et utvalg skulle vurdere endringer i regelverket.

Det har de nå gjort. Utvalget bestod av representanter fra staten, faglagene, Tine og Q-meieriene.

De har vurdert en rekke forslag opp mot tre kriterier:

* Reduserer det administrativt påførte kostnader for aktive produsenter?

* Reduserer det omfanget av kapital som går ut av melkeproduksjonen?

* Bidrar det til at aktive produsenter i større grad eier produksjonsgrunnlaget sitt?

Nederst i saken kan du lese de konkrete forslagene. Hele rapporten er tilgjenglig på regjeringens hjemmesider.

Anbefalte ikke endringer

Einar Frogner har sittet i utvalget på vegne av Bondelaget.

Det viktigste han fant ut, var skuffende:

– At det ikke er enkelt å finne en quick fix.

Annonse

– Alle forslagene som er positive på et område, kan få negative virkninger på andre områder, fordi bøndene har tilpasset seg regelverket, konstaterer Frogner.

Eller som det står i rapporten: «få tiltak vil bidra til å løse problemstillingene, og ingen av de nevnte tiltakene vil bidra til å løse alle de tre problemstillingene. De fleste forslagene vil også medføre andre uønskede konsekvenser, for eksempel mindre fleksibilitet i kvoteordningen og økt ressursbehov for forvaltningen.»

Derfor valgte utvalget å ikke konkludere eller anbefale endringer i regelverket, men bare presentere de ulike forslagene og hvilke konsekvenser de vil ha.

Prisen vanskelig

– Det er jækla vanskelig. Jeg hadde trodd det skulle være lettere å finne et forslag som skulle løse utfordringene, enn det er. Etter hvert som vi så på fakta, og på utviklinga, og på hvordan folk har tilpasset seg regelverket, ble det vanskeligere og vanskeligere å finne enkle løsninger. Det tror jeg hele gruppa så: At det var mer komplekst enn vi trodde, sier Einar Frogner.

Han har likevel ikke gitt opp å forbedre systemet.

– Det går an å se på en kombinasjon av flere forslag, som alle har positive elementer ved seg. Det er lettere få finne forslag som fører til at aktive produsenter i større grad eier produksjonsgrunnlaget sitt, enn forslag som får ned prisene, sier han.

For selv om prisen var lavere før, er det ikke bare-bare å få den ned igjen.

– Tidligere var det større grad av regulering. Etter hvert som markedet har fått råde, har prisen blitt høyere. Det er mange som har inngått avtaler, og tilpasset seg. Det er mye vanskeligere å fjerne en frihet, enn å innføre den, sier Frogner.

Den nye rapporten blir bakgrunnsmateriale inn mot jordbruksforhandlingene.

– Det er naturlig at den blir sett på da. Den peker på muligheter. Og dilemmaer, sier Einar Frogner.

Forslagene fra arbeidsgruppa:

1. Harmonisere regelverk ved omsetning og produksjon på flere kvoter

a) Avvikle prosentandelen solgt via staten

b) Endre statlig pris

c) Avvikle privat omsetning og bortdisponering av kvote

d) Salg av kvote til staten ved bortdisponering av kvote

2. Grunnkvote bortfaller etter et antall år når den ikke er produsert på egen eiendom

3. Avvikle mulighet for produksjon på annen eiendom enn kvoten tilligger

4. Gradvis overføre kvote til aktive produsenter («devaluering»)

5. Knytte disponibel kvote til arealgrunnlaget på eiendommen

6. Gjeninnføre begrensning på innleie og utleie samme kvoteår

7. Regulere pris på bortdisponering av kvote

8. Stimulerer til salg av kvote gjennom økonomiske virkemidler

9. Oppheve kvoteordningen

10. Tilpasninger i skattesystemet

11. Gjeninnføre regelverksskille mellom enkeltpersonforetak og samdrift

12. Redusere målpris og tilskudd, samt innretning av tilskudd

Neste artikkel

Melkekvotene for 2019 klare