Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår delvis kompensasjon for veksthusene

Kompensasjonen vil gjelde for produsentenes dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh. Moms er ikke medregnet.

Kompenseres: Den siste tidas prisveksten på strøm, har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon ikke minst for veksthusnæringa. Nå kommer regjeringa produsentene til unnsetning - i hvert fall delvis. (Foto: Bondebladet)
Kompenseres: Den siste tidas prisveksten på strøm, har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon ikke minst for veksthusnæringa. Nå kommer regjeringa produsentene til unnsetning - i hvert fall delvis. (Foto: Bondebladet)

Regjeringa foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Har tatt innspillene på alvor

Kompensasjonen vil gjelde for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.). Søknadene skal sendes til Landbruksdirektoratet.

Bakteppet for forslaget, er den siste tidens kraftige kostnadsøkningen på elektrisk kraft. Prisveksten har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon for veksthusnæringa.

– Regjeringa har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor, og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringa. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding fredag.

Annonse

Næringa har de siste åra kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Statsråden påpeker at det ikke må bli et tapsprosjekt at grøntprodusentene har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning.

Grønn omstilling: Næringa har de siste åra kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Denne omstillingen må ikke bli et tapsprosjekt, påpeker landbruks- og matministeren. På bildet ser vi dyrking av rød og grønn lollosalat i veksthus. (Foto: Kristin Bergo)
Grønn omstilling: Næringa har de siste åra kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Denne omstillingen må ikke bli et tapsprosjekt, påpeker landbruks- og matministeren. På bildet ser vi dyrking av rød og grønn lollosalat i veksthus. (Foto: Kristin Bergo)

Stor del av totalkostnadene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba 10. desember om en særskilt søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens arbeid med kompensasjonsordninger. Elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 prosent av variable kostnader.

– Generelt mottar veksthusnæringen lite støtte over jordbruksavtalen, og det finnes ingen ordinær tilskuddsordning som kan brukes til å støtte denne produksjonen. For veksthusnæringa er situasjon særlig krevende, fordi elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene for denne produksjonen, sier Borch.

Neste artikkel

Løsningen må på konto