Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere med på Sp-invitt om å se på roviltforliket

Sp inviterte tirsdag de andre partiene på Stortinget til en evaluering av rovviltforliket. Høyre- og Frp-politikere vender tommelen opp.

Høy temperatur både blant politikere og «folk flest» da regjeringens rovviltpolitikk ble diskutert under tirsdagens ulveseminar i ulvesonen, nærmere bestemt i Elverum. Fra v.: Frps Morten Ørsal Johansen, statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, Høyres Kristian Tonning Riise og Sps Marit Arnstad. Foto: Anders Sandbu

Sps Marit Arnstad var blant politikerne som deltok på et stort ulveseminar i Elverum tirsdag kveld. Temaet var dagens og framtidas forvaltning av ulv i Norge. Under debatten tok Arnstad initiativ til å samle flere partier for å se på muligheten for en revidering av rovviltforliket fra 2011.

– Stemmer for hva som helst

– Vil Frp og Høyre gjøre noe her, er jeg med. Jeg stemmer for hva som helst for å få ned ulvebestanden, sa Arnstad under debatten.

Hun viste til at det ligger en forventning i Stortinget om at det må settes kvoter for å komme ned på bestandsmål. I dag er ulvebestanden på 10,5 ynglinger inkludert grenserevir. Stortinget har som kjent vedtatt et bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger, hvorav tre helnorske.

– Hvordan man gjør dette (kommer ned på bestandsmål), er likegyldig for oss. Men det er ikke mulig å nå bestandsmål på ulv uten å ta ut ulv i ulvesonen, sa hun.

Arnstad fortviler over at et helt fylke – Hedmark – blir tømt for sau, storfe og annen næring, og at «ingen bryr seg». Tall fra Norges Bondelag gir henne langt på vei rett, hva Hedmarks del av ulvesonen angår.

Tallene viser at bruk av utmarka til beite, siden ulvesonen ble opprettet i 2004, har gått ned med inntil 60 prosent i hedmarkskommunene som ligger helt eller delvis inne i sonen.

– Men de som driver utenfor sonen, føler seg like rammet. Det er svært vanskelig å få tatt ut dyr i beiteprioriterte områder – som heller ikke blir respektert som beiteprioriterte områder, sa hun,

Arnstad mener den store testen blir om staten i høst vil være villig til å ta ut en kvote på lisensfelling som gjør at man nettopp kommer ned på bestandsmål.

Takket ja

Flere takket på stedet ja til Arnstads invitasjon:

Annonse

– Vi skal sammen med Sp se på muligheten for å revidere rovviltforliket. Samtidig vil vi se på ulveforliket, sa Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen.

Helst hadde han sett at hele ulvesonen (deler av Hedmark og Akershus, samt hele Oslo og Østfold) ble avviklet.

– Å ha en ulvesone, er totalt feil. Det vi har gjort, er å la noen få innenfor et veldig begrenset område ta hele belastningen med å ha ulv i Norge. Og det er etter mitt syn ikke å ta hensyn til befolkningen og det lokale næringsgrunnlaget, hvilket er veldig feil med tanke på hvordan et demokrati bør fungere. Vi bør oppheve hele ulvesonen, sa Ørsal Johansen – og fortsatte:

– Klarer vi dét, får vi fordelt rovdyra mer. Da kan det hende at vi får mer ulv i mitt fylke Oppland, men vi skal jaggu klare å ta ut dem også, sa Ørsal Johansen til stormende applaus fra en fullpakket sal i Norsk Skogmuseum i Elverum.

Også Høyre takker ja til Arnstads invitasjon:

– Svaret er ja. Men det paradoksale i invitasjonen fra Arnstad, er at Stortinget alt har vedtatt forlik – som Sp ikke var med på, sa Høyres stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise.

– Vi skal ikke stå i veien for en ny rovviltforvaltning, sa fylkesleder Hilde Mari Bjørke i Hedmark SV.

KMD: – Vi følger opp forliket hver dag, hver time

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet stod fast på at regjeringen fører en politikk som er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

– Det gjør vi hver dag – hver time. Vi har en todelt målsetting, og skal ha levedyktige bestander av alle de fem rovdyrartene. Samtidig har vi åpnet for uttak både før, under og etter beitesesongen, sa Hamar.

Hva framtidige tiltak angår, viste han blant annet til at rask saksbehandling og lav terskel for felling i beiteprioriterte områder fortsatt vil være prioritert. Regjeringen ønsker også å forlenge prøveprosjektene for lisensfelling av jerv, styrke SNOs feltkapasitet og øke midlene til forebyggende tiltak.

Neste artikkel

Mer til skogsbilveier og skogkultur