Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Faglaga krever tilleggspakke

Mener hovedavtalen gir dem rett til å forhandle om krisemidler.

Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg kjemper for at landbruket skal få en krisepakke. Foto: Linda Sunde
Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg kjemper for at landbruket skal få en krisepakke. Foto: Linda Sunde

Bondelaget og Småbrukarlaget har sendte brev til landbruksdepartementet, og krever forhandlinger om en tilleggsbevilgning på grunn av tørken. Landbruksministeren har åpnet for å reforhandle årets jordbruksavtale, men det er altså ikke det faglaga ber om.

– For å få en økonomisk krisepakke, ber vi om en tilleggsbevilgning som må komme på plass i løpet av august. Dette er ikke reforhandlinger men forhandlinger om en krisepakke. Jordbruket bruker en bestemmelse vi har til å kreve tilleggsforhandlinger til eksisterende avtale i uforutsette forhold, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Jordbruket viser til Hovedavtalen for jordbruket § 2-4 Omgjøring og tillegg 2. setning

«Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.»

– Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder, det var på tide, sier Merete Furuberg i en pressemelding.

Annonse

«Den verste tørken på over 100 år rammer nå store deler av norsk landbruk. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter for dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon og ber regjeringen om å iverksette flere tiltak gjennom en krisepakke for norsk jordbruk. Det er en prekær situasjon for norsk jordbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon» skriver faglaga i brevet.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) gjentok under et møte på Kløfta at en reforhandling – som ledd i krisehåndteringen – kan bli aktuelt.

– I utgangspunktet har vi sagt at vi er villige til å diskutere flere ordninger, så lenge disse faktisk treffer de bøndene som er hardest rammet i år. Dette må skje i dialog med jordbrukets organisasjoner, og det betyr at jeg ikke kommer til å lansere noen enkelttiltak før vi har hatt den dialogen, sier Dale til Bondebladet etter møtet.

– Når kan næringa vente seg flere økonomiske avklaringer?

– Det første som må avklares, er om jordbrukets organisasjoner er villige til å reforhandle inneværende års jordbruksavtale. Når dét er avklart, er vi kapable til å sette oss ned og diskutere en eventuell innretning på dette sammen med jordbruket.

Blant landbrukets konkrete ønsker, er at avlingsskadeerstatningen i 2018 skal utvides, slik at også innmarksbeite innbefattes av ordningen. Statsråden vil ikke nå svare på om det er aktuelt med en slik utvidelse.

– Vi har sagt at vi skal ha en diskusjon med jordbruket om hvilke tiltak som er nødvendige i 2018. Det du nevner er ett av innspillene vi har fått fra jordbruket, og som nå er til administrativ utredning mellom departementene og jordbrukets organisasjoner. Dette skal vi konkludere på når den utredningen er ferdig, sier ministeren.

Neste artikkel

– Endringen gjelder ikke for veldig mange