Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs klimaregime kan gi trøbbel i skogen

Mandag blir det klimahøring på Stortinget. Hvordan EU-regelverk vil påvirke norsk skogsatsing, blir et sentralt tema.

Kan EU bremse den norske satsingen på utvikling av norsk skogråstoff og -industri? Skognæringa frykter at EUs klimaregime kan bremse utviklingen. Fra v.: Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (Ap) og statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet under en klimadebatt på Håndverkeren i Oslo fredag. Foto: Anders Sandbu
Kan EU bremse den norske satsingen på utvikling av norsk skogråstoff og -industri? Skognæringa frykter at EUs klimaregime kan bremse utviklingen. Fra v.: Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (Ap) og statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet under en klimadebatt på Håndverkeren i Oslo fredag. Foto: Anders Sandbu

Kan EU bremse «Norges grønne industrieventyr?» Spørsmålet ble stilt under fredagens frokostseminar på Håndverkeren i Oslo. Her var både næringslivsledere, arbeidslivets parter, forskere og beslutningstakere til stede.

Bakteppet for spørsmålet, er at Norge – i samråd med EU – har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor (herunder jordbruk og skogbruk) med 40 prosent innen 2030.

Hvordan dette skal skje i praksis, hvordan kuttene skal fordeles mellom de ulike sektorene, og under hvilke rammer, er ikke avklart.

Kan bli straffet av EU

Skogen er gjentatte ganger trukket fram som svært viktig for at Norge skal klare å bli et lavutslippssamfunn. Men skognæringa er bekymret for at dens ambisjoner for videre industriell vekst, også av hensyn til klimaet, skal bli «straffet» av EU-regelverk.

Mer aktivitet i skogen, kan man med andre ord bli slått ned på av EU.

– Europakommisjonens forslag til regelverk, innebærer krav til at det ikke skal være netto utslipp fra arealbruk, arealbruksendringer og skog når ulike fleksibiliteter er inkludert. Regelverket (LULUCF) innebærer også begrensninger i mulighetene til å bokføre opptak i skog basert på forvaltningen av eksisterende skogarealer, sa avdelingsleder Knut Øistad i Nibio under konferansen.

Øistad har tidligere vært landbruksråd i Brüssel, og kjenner tematikken inngående. Han påpeker at skog er det mest sensitive i klimaforhandlingene i EU. Samtidig er det gjort endringer underveis i disse forhandlingene. Endringene kan bety at arbeidet med å reise ny norsk skogindustri allikevel ikke blir klimastraffet av EU.

Annonse

– Endringene i forhandlingene kan potensielt gi et vesentlig større handlingsrom, men det er forhandlingene som avgjør om vi kan ta i bruk dette handlingsrommet. Dersom man laget et opplegg for bruk av alle skogens ressurser, kunne vi ha doblet karbonopptaket, sier han.

Nå starter forhandligene i Norge

Mandag 12. februar er det duket for høring i Stortingets energi- og miljøkomité på to sentrale klimasaker:

* Klimastrategi for Norge 2030: Norsk omstilling i europeisk samarbeid

* Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

– SV var ett av to partier som gikk imot denne tilknytningen til EU. Vi bruker enormt mye tid på å avklare og forhandle et ganske komplisert regelverk. Det er uklart hvor mye vi skal kutte fram til 2030. Vi må få landet dette, og hvilke klimatiltak vi ser for oss. Det er ikke slik at vi har et klart fundament i klimapolitikken i dag, sa SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski under en klimadebatt på Håndverkeren fredag.

Aps Espen Barth Eide, som også deltok i debatten, er enig i premisset om at landbruket, herunder norsk skognæring, spiller en sentral rolle i videre klimaarbeid.

– Fornuftig bruk av skogen i Norge er bra. Vi ønsker å ta ut trevirke til bygg, og trappe opp satsingen på biodrivstoff. Det som er bra med det internasjonale regelverket, er at man synliggjør at samme ting kan være både på pluss- og minussiden samtidig. Vi skal legge til rette for det næringa ønsker, men innen bærekraftige rammer, sa Eide.

Statssekretær: – EU-regler ingen hindring

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet er på sin side ikke bekymret for at EU skal sette bremsene på overfor norsk skogsatsing.

– Vi når ikke klimamålet uten at skogen er en del av regnestykket. I vår regjeringsplattform, skriver vi at vi skal skape verdier fra skogen, men også ha frivillig vern av skogen. Det handler om å nå klimamålsettingene, men vi mener EU-reglene ikke er til hinder for å skape ny grønn industri, sier Hamar.

Neste artikkel

Skogeierforbundet kritiserer EUs nye skogstrategi