Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale: – Overproduksjon jordbrukets eget ansvar

God markedstilpasning er en forutsetning for bøndenes inntektsutvikling, sier landbruksministeren i kjølvannet av Budsjettnemndas tall.

I dag er det ubalanse i nesten alle produksjoner. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er klar på hvor ansvaret ligger. Her er Dale under Kornkonferansen tidligere i år. Foto: Linda Sunde

Landbruket påpeker at den vedvarende overproduksjonen på flere dyreslag, er en av hovedårsakene til at inntekten i næringa ventes å synke fra 2017 til 2018. Men hvem har ansvaret for at det er blitt slik? Her strides staten og næringa.

– Jeg registrerer at markedet nå setter grenser for hvor mye som kan produseres i mage sektorer. Overproduksjon fører til stor prisreduksjon for bøndene. Overproduksjon er jordbrukets eget ansvar, og god markedstilpasning og kontroll på kostnadene er forutsetninger for inntektsutviklingen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i kjølvannet av tallene Budsjettnemnda for jordbruket la fram torsdag.

Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet at inntekten per årsverk i jordbruket fra 2016 ble redusert med 1,8 prosent i 2017. Nemnda budsjetterer med en reduksjon på 2,2 prosent i 2018. Overproduksjon og økte kostnader trekkes fram som hovedårsaker, både av staten og jordbruket.

Furuberg: - Staten må være med på dugnaden

Småbrukarlagsleder Merete Furuberg mener på sin side at Dale snur ansvarsbyrden på hodet.

– Staten har absolutt et medansvar for overproduksjonen, og er langt mer medskyldig enn det jordbruket er. Ja, vi har ansvar for markedsregulering, men når staten har gjort som den har gjort - med investeringsvirkemidlene, frislippene i 2014 med mer, så er det klart at statsråden nå må være med på en dugnad for å få balanse i markedet, sier Furuberg til Bondebladet.

Hun tar for seg produksjon etter produksjon:

Annonse

* Sau og lam (overskudd på nye 600 tonn for 2018, per Norturas mars-prognose):

– Der mener jeg staten har hovedansvaret for markedsubalansen, sier Furuberg.

* Gris (forventet overskudd på 2 600 tonn i 2018):

– Der deler vi mer på ansvaret, slik jeg vurderer det.

* Storfe (forventet underskudd på 8000 tonn i 2018):

– Der har vi ennå ikke overproduksjon, men vi kan få markedsubalanse også på storfekjøtt om vi ikke får gjort noe. Igjen. Det er statens ansvar.

* Melk:

– Staten har ansvaret for markedssituasjonen, med blant annet bortfallet av eksportstøtten på blant annet Jarlsberg.

Furuberg konkluderer med at det trengs økte budsjettmidler i vårens jordbruksoppgjør for å bedre markedssituasjonen, tette inntektsgapet til andre grupper i samfunent samt redusere de ti ldels store inntektsforskjellene mellom ulike produksjoner i jordbruket.

Neste artikkel

Ønsker avgiftskutt for landbruket