Biogassaktører ber staten gasse opp

I 2030 skal 25 prosent av husdyrgjødsla være utnyttet til biogassproduksjon. Per 2021 er vi på snaut halvannen prosent. Biogassaktører mener støtteregimet må gjennomgås og endres.

Fra gjødsel til biogass: Kraftig økt satsing på utnytting av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, anses å være en viktig nøkkel for å nå klimakutt-målene. Men de siste tallene viser at det fortsatt er svært langt fram til biogass-målet i Klimakur 2030. (Foto: Knut Houge)
Fra gjødsel til biogass: Kraftig økt satsing på utnytting av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, anses å være en viktig nøkkel for å nå klimakutt-målene. Men de siste tallene viser at det fortsatt er svært langt fram til biogass-målet i Klimakur 2030. (Foto: Knut Houge)
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Bondebladets digitale produkter (Appen Bondebladet og nettsiden bondebladet.no) kan benyttes gratis av alle som er mottakere av Bondebladet gjennom medlemskap i Norges Bondelag og andre samvirkeorganisasjoner, samt av alle som har et eget abonnement på Bondebladet. Klikk her for å lage en digital bruker!

Digital

Bestill

3 måneder for kun 125,-

Komplett

Bestill

3 måneder for kun 249,-

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn