Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for videre tilsynsarbeid

Sp og SV frykter færre tilsyn og færre avdekkede dyretragedier.

Opposisjonen på Stortinget stiller spørsmål ved om Mattilsynet vil kunne opprettholde tilsynsaktiviteten med de budsjettkuttene som skal gjennomføres i 2018. (Foto: llustrasjonsbilde Bondebladet arkiv)

I budsjettforliket ble regjeringspartiene, KrF og Venstre enige om å redusere Mattilsynets budsjett med 25 millioner kroner. Flere opposisjonspartier, deriblant SV, mener kuttet i realiteten er på 65 millioner. Dette på grunn av tidligere kutt og økte utgifter knyttet til bekjempelsen av hjortedyrsykdommen Skrantesjuke. Frykten er at budsjettkuttet skal gi færre tilsyn og vanskeliggjøre avdekking av nye dyretragedier.

– Vanskelig å effektivisere mer

I forliket er det lagt til grunn at innsparingen skal skje ved reduserte administrasjonskostnader, men SV mener det er lite å hente der. Antall regioner i Mattilsynet er allerede redusert fra åtte til fem, og antall forvaltningsområder fra tre til to.

– Den omfattende reformen har redusert antall ledere med rundt 30 prosent. Mattilsynet har i de siste tre år hatt stillingsstopp på Hovedkontoret. Det synes veldig vanskelig å vinne mer ved rasjonalisering uten at det går ut over virksomhetene i felt, det vil blant annet si kontroll av dyrevelferd, påpeker SVs Arne Nævra i et nytt skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Nævra påpeker videre at mulighetene til å oppdage dyretragedier, som for eksempel de 100 døde grisene som ble funnet i Time kommune i slutten av november, i stor grad er avhengig av Mattilsynets kapasitet.

– Vil få konsekvenser

Også sentralstyremedlem i Veterinærforeningen og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Mattilsynet, Bjørnar W. Jakobsen, opplever budsjettforslaget som dramatisk.

Annonse

– Det må nå vurderes om også regionene må slutte å ansette nye medarbeidere. Dette vil umiddelbart få følger for Mattilsynets aktiviteter innenfor mat, dyr, velferd og akvakultur, har Jakobsen tidligere uttalt.

Sps Geir Pollestad har utfordret statsråden på om han kan garantere at antall tilsyn neste år ikke blir lavere enn i 2017. Torsdag denne uka kom svaret. Der vedgår Dale at det kan bli endringen på tilsynsfronten.

– Det å håndtere situasjoner som oppstår og som kan true mattryggheten, dyre-, fiske- eller plantehelsa, er en viktig del av Mattilsynets arbeid som blir løst innenfor de ordinære budsjettrammene. Særskilte hendelser kan derfor også påvirke tallet på tilsyn som Mattilsynet gjør i løpet av et år, skriver statsråden.

– Flere tilsyn under de blåblå

Han legger til at han er opptatt av at tilsynsaktiviteten skal være høy.

– Samtidig er det viktig at de tilsynene som blir gjennomført skjer med bakgrunn i gode risikovurderinger slik at tilsyn skjer med hyppigst frekvens der risikoen for avvik er størst. Mattilsynet bør imidlertid måles på mer enn bare tilsynsvirksomheten, uttaler han.

Dale viser også til at det er blitt gjennomført flere årlige tilsyn i regi av Mattilsynet under blåblått styre kontra den rødgrønne regjeringens siste periode (2009-13):

Antall tilsyn i perioden 2009-13 falt fra 61.118 til 55.335. Fra 2014 til 2016 har antall tilsyn økt fra 71.071 til 72.889.

Neste artikkel

Dyrevelferd på dagsordenen