Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for gaupejakt i Innlandet og Midt-Norge

Torsdag starter gaupejakta. Klima- og miljøministeren åpner for kvotejakt i Oppland, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.

– Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig, påpeker klima- og miøljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: viltkamera.nina.no

Klima- og miljødepartementet har nå behandlet to av tre klager på årets gaupejakt. I begge de to sakene, åpner ny klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) opp for kvotejakt. Vedtakene gjelder region 3 (Oppland) og region 6 (Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal).

Den tredje klagen gjelder region Vest-Norge og vil bli behandlet «så raskt som mulig», opplyser Klima- og miljødepartementet.

– Jeg følger rovviltnemndenes vedtak, og det synes å være en bred enighet om at gaupebestanden i Norge nå bør økes, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Annonse

Fortsatt under bestandsmål

I 2017 ble det registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette tilsvarer om lag 330 dyr. Selv om dette er en liten økning fra 2016, da det kun ble registret 52 familiegrupper, er bestanden fremdeles under Stortingets bestandsmål på 65 årlige familiegrupper.

Det er utarbeidet en prognosemodell, som regner ut den forventede utviklingen i gaupebestanden. Modellen sier at det mest sannsynlig er 58 familiegrupper av gaupe før jakt i 2018, altså syv under bestandsmålet.

– Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig. Årets jaktkvoter er satt slik at vi mest sannsynligvis kommer nærmere det nasjonale bestandsmålet i 2019, sier Elvestuen.

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 2 (Sør-Norge), region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark).

Neste artikkel

To bjørner døde av radiosendere