Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for felling av 42 ulv

Vidar Helgesen sier ja til felling av 42 ulv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) åpner for ulvejakt. Foto: Anders Sandbu

Klima og miljøminister Vidar Helgesen åpner for felling av de to ulveflokkene i Julussa- og Osdalsreviret, i tillegg til ulver utenfor ulvesona. Totalt kan det dermed i utgangspunktet felles 42 ulv.

– Jeg har i dag vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som i hovedsak har revir utenfor ulvesona. I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus, som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpekt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding på departementets hjemmesider.

Rovviltnemndene i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo hadde i utgangspunktet blitt enige om at inntil 36 ulver kunne felles. Grunnen til at Helgesen åpner for et lavere antall er at han ikke vil åpne for felling av Slettås-flokken, som holder til i ulvesona på norsk side og delvis i Sverige.

Slettåsflokken

– De hensynene som taler for felling av Slettåsflokken er ikke så sterke at det er rettslig grunnlag for slik felling. Innenfor sona er det klart forutsatt fra Stortinget at terskelen for felling skal være høy, sier Helgesen.

Einar Frogner er rovviltansvarlig i Norges Bondelag, og har lite til overs for at Slettåsflokken ikke er på lista over ulver som kan felles.

– Slettåsflokken er den mest nærgående for både mennesker og dyr som lever innenfor ulvesona. Derfor burde også denne flokken tas ut. At uttaket er redusert med en flokk øker i tillegg risikoen for at ulvesona blir et ulvereservat, noe som vil gå enda hardere utover både befolkningen i området og tilstøtende prioriterte beiteområder, sier Frogner.

Ikke truet

Annonse
Einar Frogner er styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

Frogner finner imidlertid ting å glede seg over i det nye vedtaket.

– Når det gjelder det nye vedtaket utenfor ulvesonen mener Norges Bondelag det er viktig at Klima -og miljødepartementet har fattet et nytt begrunnet vedtak hvor det tydelig fremgår at ulvebestanden ikke er truet, sier Frogner

Ulver i retten

WWF saksøkte i november staten, for å få stanset lisensfellingen av ulv. Oslo tingrett stanset jakten inntil saken er avklart. Klima- og miljødepartementet har nå fattet et nytt vedtak med samme kvote, som de mener retter opp feilene tingretten fant i det opprinnelige vedtaket.

– Det nye vedtaket om lisensfelling av 12 ulver utenfor ulvesona i region fire og fem er basert på en bred utredning og vurdering av vilkåret om at uttaket ikke må true bestandens mulighet til å overleve. Tingretten mente vurderingen av dette vilkåret ikke var tilfredsstillende i det opprinnelige vedtaket, sier Helgesen videre.

Lengere jakt

Lisensfellingperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen og 1. oktober til 31. mars utenfor. Stortinget har bedt regjeringen vurdere å ha lik jakttid innenfor og utenfor, men det vil ikke Helgesen. Han mener jakten bør utvides utenfor sonen, men at hensynet til ulvevalper tilsier at jakta ikke bør vare lenger enn i dag. Utenfor sona foreslår han derimot at jakta utvides til å starte samtidig med elgjakta 25. september, og avsluttes 30. april.

– Jeg har fulgt opp Stortingets vedtak og gjort en ny vurdering av lisensfellingsperioden for ulv. Jeg foreslår en utvidelse av fellingsperioden utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen mener jeg imidlertid fellingsperioden bør være som i dag. Dette er i tråd med Miljødirektoratets faglige anbefaling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fellingsperioden skal nå ut på høring, og høringssvar kan sendes inn her.

Neste artikkel

– Sparker en liggende mann