Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap: Regjeringen følger ikke opp ulveforliket

– Vi har sett i flere omganger, først med Helgesen (H) og nå med Elvestuen (V), er at de ikke følger opp forliket, sier Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet.

Hardt rammet: Rendalen er beiteprioritert område, men har i mange år hatt problemer med rovdyr som tar sau på beite. Dette bildet er tatt i nabokommunen Tolga. (Foto: Tonje Hovensjø Løkken)
Hardt rammet: Rendalen er beiteprioritert område, men har i mange år hatt problemer med rovdyr som tar sau på beite. Dette bildet er tatt i nabokommunen Tolga. (Foto: Tonje Hovensjø Løkken)

Terje Bø er fagdirektør for Viltseksjonen i Miljødirektoratet, og spurte i en telefonsamtale ordføreren i Rendalen om det skal drives med sau i kommunen.

Stortinget har definert Rendalen som prioritert beiteområde, og ordfører Norvald Illevold ble provosert over spørsmålet. Det var avisa Østlendingen som først skrev om saken.

– Nei, jeg mener de skal drive med forvaltning etter det som er bestemt. Stortinget får bestemme hvordan det skal være, det er styringsdokumentet som gjelder. Jeg var provosert over innholdet i samtalen. Det er bestemt at vi skal ha beiteområde i Rendalen, sier Illevold.

Mener han ble misforstått

Bondebladet har snakket med Terje Bø.

– Er det riktig at du spurte ordføreren om det skal drives med sau i Rendalen?

– At det kan ha blitt oppfattet slik, er så sin sak. Bakgrunnen er at Rendalen er en stor utmarkskommune. De har en ambisjon om å styrke utmarksbeitet. Det er greit nok, men om du skal styrke utmarksbeite: Hvordan gjør du det, spør Terje Bø.

– Hvis kommunen på den ene siden stimulerer til, og har en strategi for å øke sauetallet, eller øke volumet på sau i Rendalen, kan de åpenbart bli enige om det. Det er i så fall viktig for oss å vite om, når vi får henvendelser fra sauebønder i Rendalen som vil ha omstillingsmidler. Dette var et tema som kom opp i diskusjon, sier Bø videre.

Hvordan eventuelle omstillingsmidler passer inn med kommunens strategi, er et av flere elementer som direktoratet må vurdere i forbindelse med omstillingsmidler, forklarer Bø. Antall beitebrukere og sau i Rendalen har gått ned med over 50 prosent de siste 20 årene.

Aksepterer ikke

Når Stortinget har definert Rendalen som et beiteprioritert område, må både forvaltning og lokalpolitikere forholde seg til det, mener Illevold.

– Det blir helt feil om kommunen skal kunne bestemme at vi ikke skal drive med beitebruk. Da kan vi like godt ta over rovdyrforvaltningen også, sier ordføreren.

Avhengig av beitenæringa

Utmarksnæringene jakt og sauehold er ikke bare viktig for sauebøndene i kommunen.

Annonse

– Nei, hvis dette blir borte mister vi alt som det genererer. De næringene genererer mange flere arbeidsplasser, sier ordføreren.

– Antall sau på beite og sauebønder er halvert de siste 20 årene. Tror du dere har sauenæring om 20 år?

– Nei, og om ikke Stortingets politikk blir bestemt går det mye fortere enn det.

– Hva skal til for at saueholdet fortsetter?

– Det som må til er å få bestandsmålene på rovdyr ned, til det nivået Stortinget har bestemt. Det gjelder ikke bare ulv, men de andre rovdyra og. Det foregår ikke forvaltning innenfor ulvesona heller, det er fullt av ulv. Jeg synes synd på dem som driver utmarksnæring innenfor ulvesona, sier Illevold.

Forlik og konflikt

Ap-ordføreren har snakket om saken både med Jonas Gahr Støre og Nils Kristen Sandtrøen. Sistnevnte er landbrukspolitisk talsperson for partiet. Han synes det er rart at Miljødirektoratet stiller spørsmål om det skal være sau i Rendalen.

– Det er et veldig overraskende spørsmål, fordi Stortinget har vært helt klare på at beitenæring er viktig for matproduksjon, og gjennom detaljerte vedtak gjort det klart at vi skal ha beitenæring i Rendalen. Når vi har bestemt oss for det, følger det åpenbart naturlig at vi skal kunne ha sau og lam på utmarksbeite i Rendalen, sier Sandtrøen.

Han aksepterer ikke forklaringen om at direktoratet må vite det for å behandle søknader om omstilling.

– Hovedpoenget her er at vi skal kunne ha sau og lam på beite i Rendalen. Det er derfor vi må finne ut hva regjeringen mener om spørsmålet. I forrige periode foreslo Vidar Helgesen (H) å utvide ulvesona lenger nord, men Stortinget var tydelige på at det aksepterte vi ikke. Vi var tydelige på at vi skal kunne ha sau på beite der, sier Sandtrøen.

Regjeringen og ulveforliket

Sandtrøen har stilt spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen om departementet har vært involvert i direktoratets kontakt med ordføreren. Departementet avviser at de har vært direkte involvert.

– Ansvaret for forvaltningen av omstillingsmidlene ligger i Miljødirektoratet. Det betyr at departementet ikke er involvert i de lokale prosessene. Det har vært flere oppslag i pressen om Miljødirektoratets håndtering av spørsmålet om eventuell omstilling fra sau til annen landbruksbasert virksomhet i Rendalen. Det ligger i arbeidsdelingen at departementet ikke har vært direkte involvert i denne saken, skriver Elvestuen i svaret til Sandtrøen.

Arbeiderpartiet er en av partene i ulveforliket i Stortinget, og Sandtrøen mener at regjeringen ikke følger opp avtalen.

– Det vi har sett i flere omganger, først med Helgesen (H) og nå med Elvestuen (V), er at de ikke følger opp forliket. Antall helnorske ynglinger var åtte, det skal være tre. Forvaltningen har vært langt svakere enn Stortinget har bestemt, sier han.

– Bestanden ligger betydelig over det Stortinget har vedtatt den skal være. Når vi har vedtatt den, har forvaltningen vært for svake til å sørge for bestanden ligger der vi har bestemt. Dermed har det vært ulv i områder vi skal ha beitedyr. Matproduksjon og jordbruk er den viktigste næringen i Rendalen og ellers i Nord-Østerdalen. Det gir grunnlag for bosetting og at unger vokser opp, sier Nils Kristen Sandtrøen.

Neste artikkel

- Listhaug er den reelle landbruksministeren