Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den norske kirke

Den norske kirke, Norges folkekirke, er regulert etter lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke. Kirken er en evangelisk-luthersk folkekirke. Medlemstallet på i overkant av 3,7 millioner innebærer at 70 prosent av befolkningen er medlemmer i kirken (2019). (Snl)

Flere artikler tagget med Den norske kirke