Om Bondebladet

Visjon: Bondebladet skal være limet i landbruket.

Bondebladet skal spre inspirasjon, kunnskap og forsterke identitet og stolthet hos bøndene.

Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med samvirkeorganisasjonene Tine, Nortura, Landkreditt, Gartnerhallen, Geno og Hoff. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen.

Avisen følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet har et opplag på 59.931 og hadde ved siste lesertallsmåling 126.000 lesere. Bondebladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat. Det er 48 utgivelser per år.

Bestill abonnement her.