Om Bondebladet

Visjon: Bondebladet skal være limet i landbruket

Bondebladet skal spre inspirasjon, kunnskap og forsterke identitet og stolthet hos bøndene.

Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med samvirkeorganisasjonene Tine, Nortura, Landkreditt, Gartnerhallen, Geno og Hoff. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. De nevnte samvirkene (inkl. Felleskjøpet) har sine egne spalter for medlemsinformasjon bak i avisen.

Avisen følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet har et opplag på 58.388 og hadde ved siste lesertallsmåling 133.000 lesere. Bondebladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat. Det er 48 utgivelser per år.

Bestill abonnement her.