Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil de redde biene

Flertall på Stortinget for å lage nasjonal strategi for biene.

Vil hjelpe biene: KrF har nå fått gjennomslag for at regjeringen fremmer en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter. (Foto: Colourbox)
Vil hjelpe biene: KrF har nå fått gjennomslag for at regjeringen fremmer en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter. (Foto: Colourbox)

Omkring 1/3 av matproduksjonen og 70 prosent av alle landbruksvekster er avhengig av pollinerende insekter. Gjennom flere år er det blitt ropt varsku om situasjonen for pollinerende insekter og spesielt for tilbakegang i bestanden av humler og andre villbiearter.

Nasjonal bie-strategi

Nå har KrF fått gjennomslag i Stortingets næringskomité for å be regjeringen legge frem en sak om nasjonal strategi for bier og pollinering. Forslaget ble fremmet av KrFs representanter Rigmor Andersen Eide, Olaug Bollestad og Line Henriette Hjemdal.

– Skal vi klare å legge godt til rette for våre hjemlige bestander av pollinerende insekter, må vi utarbeide en nasjonal strategi som strekker seg over ulike sektorer. Vi er derfor glade for at vi har fått flertallet med oss på en bestilling til regjeringen på dette, sier KrFs representant i komiteen, Line Henriette Hjemdal.

Les også: Forbod skal hindre biedød

I innstillingen vises det til at det i deler av Kina nå praktiseres håndpollinering av epletrær. KrF betegner utviklingen som skremmende, og mener den tilsier et føre-var-prinsipp også i Norge.

Disse tiltakene ønsker de

I innstillingen fra næringskomiteen presenterer opposisjonspartiene (minus Sp) og regjeringens støttepartier flere tiltak for å styrke bienes livsvilkår:

1. Etablere som fast praksis at man slutter å bruke sprøytemidler langs norske veger – også for andre typer veier som ikke sorterer under Statens vegvesen. Vegvesenet har allerede besluttet at de skal slutte å bruke sprøytemidler.

2. Kommunale parker og grøntarealer bør ha krav om en andel vekster som er viktige for pollinerende insekter.

Annonse

3. Dagens ordning med utvalgte kulturlandskap må utvides fra 22 til 100 områder.

4. Det må bli forbudt å importere fremmede humlearter som utkonkurerer og/eller på andre måter skader de norske humlene

Sps representant, Geir Pollestad, ønsker ikke nå å konkludere med hvilke tiltak som bør inn i en slik strategi.

– Vi vil ta stilling til det etter at regjeringen har utredet og kommet tilbake med forslag til tiltak, påpeker han i innstillingen.

Les også: Forsker tar til orde for genredigering i norsk matproduksjon

«Svært ressurskrevende»

Både KrF, Venstre, Ap, Sp og SV slutter seg til tilrådingen om en nasjonal bie-strategi. Frp og Høyre i næringskomiteen mener på sin side at en ny strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter «vil være svært ressurskrevende».

Regjeringspartiene mener det vil være langt mer hensiktsmessig med «en mer helhetlig strategi for bevaringen av naturmangfold», for å styrke artsmangfoldet og matproduksjonen i Norge.

Les også: Kronikk: Biene som ikke forsvant

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag