Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setter sin lit til Venstre og KrF

Fylkesledere i Bondelaget stoler på støttepartiene i statsbudsjettet.

STOLER PÅ STØTTE: – Venstre og KrF har til nå vært ganske klare på at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet. Jeg forventer at de heller ikke framover firer på kravene, sier fylkesleder Sigurd Enger i Akershus Bondelag.
STOLER PÅ STØTTE: – Venstre og KrF har til nå vært ganske klare på at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet. Jeg forventer at de heller ikke framover firer på kravene, sier fylkesleder Sigurd Enger i Akershus Bondelag.

– Venstre og KrF har til nå vært ganske klare på at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet. Jeg forventer at de heller ikke framover firer på kravene, sier fylkes-leder Sigurd Enger i Akershus Bondelag.

Hos opposisjonen på Stortinget, var oppfatningen etter årets jordbruksoppgjør at Venstre og KrF hadde gjort oppgjøret bedre – eller mindre dårlig – enn det ville blitt om regjeringen hadde fått fullt gjennomslag. Etter press fra støttepartiene, ble rammen på oppgjøret økt med 250 millioner.

Muligheter for fondsordning

Fylkeslag i Norges Bondelag forventer at de to partiene vil sikre at også høstens statsbudsjett blir til å leve med. For Enger er det viktigste å sikre budsjettstyrkinger i skatte- og avgiftspolitikken:

– Både fjerningen av arveavgiften og økte dieselavgifter slo hardt ut for bøndene. Jeg forventer at regjeringen retter opp noe av det som har gått feil vei for næringen. Videre er jeg spent på om vi kan få en fondsordning i jordbruket på lik linje med skogbruksfond-ordningen.

Tror ikke på reprise

8. oktober legger regjeringen fram det første statsbudsjett-forslaget de blåblå får sette hele fotavtrykket på. Fylkesledere i Norges Bondelag tror ikke på store kuttforslag, som sist.

Tidligere FrP-formann Carl I. Hagen foreslo å kutte en milliard i landbruksstøtte i 2014. Regjeringen ville sist høst kutte over hele linjen, og nylig foreslo FpU å legge ned Landbruksdepartementet.

– Vi frykter nye kuttforslag. Samtidig vil jeg tro Frp har skjønt at det ikke er så lett å få til alt de selv vil. Dermed kan det hende at kuttene ikke blir så kraftige nå, sier Enger.

Fylkesleder Einar Myki i Hedmark sier Venstre og KrF i jordbruksavtalen la sterke føringer for landbrukspolitikken, og at de blåblå må forholde seg til disse.

– Jeg forventer at budsjettet tar høyde for den tekniske jordbruksavtalen for 2015. Vi har nulltoleranse for at det skal komme noe som gjør at avtalen ikke følges opp, men jeg tror ikke det vil skje.

– Må lytte

Annonse

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal i Rogaland håper regjeringen ser nødvendigheten av norsk matproduksjon, i lys av uroligheter globalt og advarsler fra FNs klimapanel om mindre mat i verden.

– Jeg håper regjeringen tar signalene på alvor, og følger opp. Jeg forventer også at en mindretallsregjering lytter til KrF og Venstre. For Rogaland, er det viktigste at vi får en bedring av økonomien i grovforbaserte produksjoner. Jeg er videre uroet for melkesektoren, hvor vi står foran et formidabelt investeringsbehov.

Fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms mener det er begrenset hvor store kutt det kan bli, med to støttepartier opptatt av å verne om distriktsjordbruket:

– Regjeringen er avhengig av Venstre og KrF. Jeg har troen på dem, da de fikk styrt regjeringen på rett vei i vår og ble en redning for landbruket.

Fylkesleder Birte Usland i Vest-Agder forventer blant annet at det ikke blir foreslått kutt i Mattilsynet:

– Vi trenger et sterkt Mattilsynet mer enn noensinne, for å sikre folke- og dyrehelsa. Skal Norge være et innovativt land, kan vi ikke kutte i forskning på mat, i arealer, eller i institusjonene som skal drive med utdanning av fagfolk.

LES MER i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag