Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig havresort betyr mye

Noen havresorter er mer sårbare for soppgifter enn andre.

Sorter: Av havresortene på markedet er Vinger og Hurdal blant de bedre, mens sorter som Haga og Belinda ser ut til å være blant de mest mottagelige.
Sorter: Av havresortene på markedet er Vinger og Hurdal blant de bedre, mens sorter som Haga og Belinda ser ut til å være blant de mest mottagelige.

– Hvis bøndene bare velger de beste sortene, kan vi fjerne de svakeste fra markedet, sier forsker Guro Brodal ved Bioforsk som har ledet soppgiftprosjektet.

Fra 2004 til 2012 økte mengden av soppgiften deoxynivalenol i norsk havre og hvete. Vitenskapskomitéen for mattrygghet har konkludert med at det er denne soppgiften som gir størst grunn til bekymring for mennesker og dyrs helse, skriver Bioforsk.

– Fusarium og mykotoksiner i korn har vært den viktigste saken for norsk korndyrking de siste ti årene, sier Brodal.

Annonse

Hun forteller at problemer med sopp i havre er spesielt i Norge og de nordiske landene. Forskerne har undersøkt hvilke typer havre som er mest motstandsdyktige mot sopp.

– Ingen av de vanlige havresortene i Norge er spesielt sterke mot Fusarium og mykotoksiner, men vi har avdekket at noen sorter er litt bedre enn andre, slik at bønder har mulighet til å velge disse. Det er viktig å fjerne de svakeste sortene fra markedet, sier Brodal.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag