Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye regler for SMIL-midler

Har du fått med deg de nye endringene?

Har du fått med deg de nye endringene i SMIL-midlene? Arkivfoto.

Fra 2015 blir det endringer i ordningen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Den viktigste endringen er at kun foretak som får produksjonstilskudd kan motta SMIL-midler.

Samtidig avvikles forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å motta SMIL-tilskudd, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Den nye forskriften ligger klar på lovdata og direktoratet er i gang med å revidere rundskriv og søknadskjema. Fram til dette er på plass skal man forholde seg til de eksisterende søknadsskjemaene.

Annonse

I 2015 er det avsatt 195 millioner kroner til SMIL-midler. 100 millioner av disse er forbeholdt tilskudd til drenering. Den generelle rammen for spesielle miljøtiltak i jordbruket er redusert med 30 millioner kroner, ned til 95 millioner kroner.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag