Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk testfisk skal få GMO

Norsk laks skal teste genmodifisert raps.

Til laks: Nofima skal teste den nye oljekilden i fôr til laks. Rapsolja er genmodifisert til å inneholde omega 3-fettsyrer. (Illustrasjonsfoto)
Til laks: Nofima skal teste den nye oljekilden i fôr til laks. Rapsolja er genmodifisert til å inneholde omega 3-fettsyrer. (Illustrasjonsfoto)

Norsk fisk skal i et fireårig prosjekt bli fôret med olje fra raps som er genmodifisert til å inneholde omega 3-fettsyrer.

– Vi skal starte å fôre fisk på nyåret, forteller Bente Ruyter, forsker ved Nofima.

– Vi skal teste den nye oljekilden i fôr til laks. Vi skal se på hvordan den påvirker sammensetningen av laksen, laksens helse, og om det er spor av GM i laksen i ettertid, forteller hun.

– Tidsspørsmål

Den genmodifiserte rapsoljen skal etter planen lanseres kommersielt i 2018. Men trolig vil det ta lengre tid før den norske fisken i butikkdisken vil ha spist olje fra genmodifisert raps i fôret.

– Det er stor usikkerhet om det norske markedet er modent for GM-produkter i overskuelig framtid, sier Ruyter.

Odd Magne Rødseth ved MarLife sier det vil være opp til forbrukerne når fisken i Norge begynner å spise genmodifisert fôr.

– Det kommer ikke til å bli brukt genmodifisert fôr i havbruksnæringa i Norge før næringa er helt trygg på at konsumentene aksepterer det. Så enkelt er det. Jeg tror det er et tidsspørsmål, men jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier han til Bondebladet.

Fiskerinæringa har helt siden 2008 hatt dispensasjon til å bruke 19 genmodifiserte fôrråvarer, men mistet denne muligheten i fjor, fordi de aldri har tatt den i bruk.

– Kan bane vei

Ingenting av maten vi spiser i Norge i dag, er genmodifisert. Det er en skeptisk holdning til GMO i Norge.

Men dersom forbrukere først har blitt vant til at fisken i butikken har spist genmodifisert fôr, kan det føre til at de også aksepterer GMO i landbasert mat, tror Aina Bartmann, koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

– Det kan sannsynligvis bane vei for GMO i landbruket, også, sier hun.

Les også: Vil nekte EU-land valgfri GMO-import

Men Bartmann ser ikke for seg at det vil bli norsk GMO-fisk i butikkene.

Annonse

– Min spådom er at norsk oppdrettsnæring ikke vil ta sjansen på å begynne med GMO-fôr i dagens situasjon. Gjør de det, vil vi bidra til at det blir fort kjent, og vi vil støtte kravet fra den internasjonale forbrukerbevegelsen om at produktet må merkes tydelig. GMO vi ikke komme stille inn bakdøra, sier nettverkskoordinatoren.

Omega 3 en flaskehals

Den norske havbruksnæringa har vokst betydelig. I fjor var eksportinntektene 43,9 milliarder kroner.

Veksten skal etter planen fortsette.

Men tilgangen på omega 3 er en flaskehals. For mens fisken er kjent som en svært god kilde til omega 3, er det ikke like kjent at fisken ikke produserer omega 3 selv. Den får omega 3 gjennom fôret. Uten nok omega 3 i fôret, får også fisken økt dødelighet og livsstilssykdommer, forteller Ruyter.

Og det lager et problem:

– Det er ikke nok fiskeolje på verdensmarkedet til å dekke behovet til en økende verdensbefolkning og økende akvakulturproduksjon, sier Bente Ruyter.

En av løsningene næringen ser på dette problemet, er å bruke planter som er genmodifisert til å inneholde omega 3-fettsyrer, til fôr.

I Chile brukes allerede genmodifisert gjær til fiskefôr.

– Spredningsrisiko

Hittil har det vært genmodifisering som gir resistens mot sprøytemidler og insekter, som har fullstendig dominert.

– Selvfølgelig er vi mer positive til GMOer som har mer nytte enn førstegenerasjons-GMOene, sier Aina Bartmann.

Men hun minner om føre var-prinsippet også ved nye GMOer.

– De har mest sannsynlig de samme risikoaspektene, og raps, som det her er snakk om, har mye større spredningsrisiko enn mais. Vi vil derfor fortsette å kreve grundige og relevante risikovurderinger av alle nye GMOer, sier Bartmann. •

Neste artikkel

En opplyst GMO-debatt