Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener tidligpensjonsordningen er urettferdig

Børre Børresen fra Trøgstad overdro gården til sønnen da han var 52 år. Han mener tidligpensjonsordningen også burde gjelde bønder som overdrar gården før de har fylt 62 år.

Børre Børresen mener det har vært bra for gården at han overlot den til sønnen Johan så tidlig.

Selv overtok Børre Børresen gården da han var 24 år gammel, og drev den deretter sammenhengende i 27 år før han overlot den til sønnen Johan Børresen.

– Det er et underpunkt om at du skal ha fem sammenhengende år i løpet av de siste sju åra. Søker du nå er grunnlaget 2009–2015. Det punktet ville jeg fjernet, sier Børre Børresen.

– Jeg drev i 27 år, stort sett med en ansatt, med melk og korn i Østfold. Jeg synes jo at hvis du har drevet sammenhengende som bonde i 20 år, burde du få ta del i ordningen, legger han til.

Det er stadig færre som tar tidligpensjon.

Vil ikke ha pensjon før 62

Børresen mener ikke at han skulle ha pensjon fra han overdro gården 52 år gammel, men at han burde motta den fra han fyller 62.

– Etter overdragelsen har jeg drevet som selvstendig næringsdrivende innenfor landbruk og transport. Dette har gjort at jeg kan være med i støtteapparatet rundt drifta på gården, sier Børresen.

Ville du selv holdt på gården til du ble 62, dersom du visste at du ikke ville få tidligpensjon når du overlot gården til sønnen din ved 52?

– Nei, jeg ville ikke gjort det, men det er fordi jeg var heldig å ta over så tidlig selv. Når en nærmer seg 62, så kjenner jeg på at de andre får tidligpensjon, mens vi som gjennomførte overdragelse tidlig ikke får det.

En ting Børresen opplever som urimelig er at bønder som har drevet gården kortere enn han selv, kan kvalifisere til tidlig pensjon, mens han selv ikke gjør det.

Annonse

– I dag er det 15 år som er kravet, men jeg kunne godt gått opp på antallet år. Hvis en begynner som bonde når en er 47 år, og driver til en er 62 kan en få tidligpensjon, mens jeg som drev i 27 år ikke får det, sier han.

Ungdommelig pågangsmot

Børresen mener det har vært bra for gården at han overlot den til yngre krefter så tidlig.

– Jeg ser på hva Johan har utrettet, og opplever at det er et helt utrolig pågangsmot og initiativ i den aldersgruppa. Skulle jeg holdt på gården, ville jeg ikke gjort så omfattende grep som han har gjort.

Dersom ungdommen må vente til de selv er godt voksne, tror han mange vil kvie seg for å overta.

– Jeg har også kollegaer som har sittet på gården til de ble 62, og når det kom til stykke var ikke neste generasjon så interessert i å ta over.

Hva med sønnen din, tror du han ville overtatt om han måtte vente ti år lengre?

– Johan ville kanskje gjort det, men han ville hatt en helt annen innfallsvinkel til hva han ville gjøre på gården. Han har gjort ting jeg ikke hadde hatt lyst til å gi meg i kast med, og har utviklet gården på en veldig positiv måte. Det ville ikke vært bra for gården om han hadde måttet vente i ti år, sier Børre Børresen.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag