Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Lisensjakta i vårt fylke er en katastrofe

Finnmark Bondelag vil ha dusørjakt på jerv.

Bjørn Tore Søfting, bonde i Vadsø og rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, er lite imponert over jervejakta i Finnmark. Han mener lisensjakta er en katastrofe.

Feltregistreringer fra Rovdata viser at det er registrert 15 færre jervekull i Norge i år enn i fjor, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent, fra 65 kull i fjor til 50 kull i år. Bestanden er likevel fortsatt over det nasjonale bestandsmålet, og har vært det i mange år.

I Finnmark er det registrert seks ynglinger på jerv, men bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget tilsier at det skal være kun tre ynglinger i vårt fylke.

Vil ha smidigere regelverk

Bjørn Tore Søfting, mener det må bli mer effektive uttak av jerv.

– Lisensjakta i vårt fylke er en katastrofe. Det tas ut altfor få dyr i forhold til kvote, og nå må Statens naturoppsyn gjøre hva de kan for å effektivisere sitt uttak, sier Søfting.

Han mener regelverket er for vanskelig og for lite smidig.

– Når forvaltninga avdekker seks ynglinger, så forventer vi at de følger opp påleggene fra Stortinget og tar ned bestanden. Når vi samtidig vet at dette er absolutte minimumstall på antall ynglinger i Finnmark, så skjønner man at med dagens fellingstall så tar man ikke engang ut den årlige tilveksten i bestanden.

Mer uttak av valper

Bjørn Tore Søfting, som er melke- og sauebonde i Vadsø, mener det er på høy tid å prøve ut nye jaktmetoder, og å tillate mer bruk av ekstraordinære tiltak for å gjøre jakta mer effektiv.

– Det er mange ting vi kan gjøre, for eksempel dusørjakt, jakt med helikopter og mer uttak av valper fra hi, sier han og legger til:

"Nå må Statens naturoppsyn gjøre hva de kan for å effektivisere sitt uttak"

Bjørn Tore Søfting
Annonse

– Jeg går ut fra det er Statens naturoppsyn (SNO) som har ansvaret for å få dette til å fungere, men det virker ikke som de klarer å gjøre jobben bra nok. Der er mange som mener det her i Finnmark.

Store mørketall

Det er mange sauebønder som opplever rovdyrtap på 8–9 prosent, i tillegg er det store mørketall, mener Søfting.

– Både lam og reinkalver er lette bytter, men mørketallene er store, fordi det er veldig vanskelig å dokumentere tap til jerv.

Søfting har mista 38 lam på beite i år. – Vi finner ikke spor av lam i det hele tatt, kun spor av en sau. Det er mye lam som er borte i år. I Vardø var det flere jerver, og her måtte sauebøndene krisesamle alle dyra.

Nysnøen som har lagt seg omkring i fylket gir gode sporingsforhold.

– Det bør utnyttes før vinteren med mørket kommer for fullt, sier Søfting og legger til:

– Jeg håper på snarlig bedring. Det er i bunn og grunn Klima- og miljødepartementet som må få grundigere instruks og følge rovdyrforliket. Det må gjøres noe i Finnmark nå, og det er opp til rovdyrforvaltninga å finne en løsning. De kan ikke bare la dette skurre videre. •

Neste artikkel

– Sparker en liggende mann