Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kyr som får antibiotika slipper ut mer metan

Antibiotikabruk gir mer utslipp, viser en svenskledet studie.

Den svenske forskeren Tomas Roslin fra Sveriges lantbrukaruniversitet (SLU) har sammen med forskere fra USA, Finland og England undersøkt hvordan antibiotikabehandling forandrer tarmfloraen til kyr, skriver den svenske avisen ATL.

Mer metan fra kurukene

Det viste seg at kyr som får tetrasyklin slipper ut dobbelt så mye av klimagassen metan sammenlignet med de som ikke fikk det. Forskerne tror grunnen er at tetrasyklin hjelper mikroorganismer som danner mye metan. Resultatet overrasket forskerne, og er den første som viser at antibiotikabruk kan økene klimagass utslippet fra husdyr.

– Resultatet må kobles til hvor omfattende bruken av antibiotika er i ulike deler av verden. Den restriktive holdningen i land som Sverige og Finland gjør nok at problemet ikke er så stort her, men der antibiotika brukes rutinemessig for å forbedre tilveksten kan det værene annerledes, sier Tomas Roslin i en pressemelding.

Til Bondebladet forteller han at eksperimentet pågikk i en måneds tid.

– Vi hadde 10 kyr i Finland, hvor eksperimentet ble gjennomført. Eksperimentet pågikk en drøy måned. Det er nok tid både til at bakteriene for utvikle seg og til at kurukene tørker ut og er ferdig med å avgi metan. Arbeidet etterpå ble gjort av forskere i alle landene, sier Roslin.

Forskerne har brukt en type antibiotika som heter tetrasyklin. Det er såkalt bredspektret antibiotika, som virker på mange forskjellige typer bakterier. ATL skriver at det brukes både til å behandle syke dyr og som vekstfremmende middel.

Annonse

Studien er publisert i forskningsjournalen til The Royal Society, som er det britiske vitenskapsakademiet.

Påvirker insekter

Undersøkelsen viser også at antibiotikabruk gir effekter langt utenfor kyrnes egne kropper. Den mikrobielle floran i møkka de legger igjen hadde en annen sammensetning, noe som påvirket gjødselbiller Antibiotikabehandlingen påvirket ikke billenes forplantning eller størrelse, men den forandret tarmfloraen deres.

Neste skritt blir å undersøkende hvordan metanutslipp fra kyras raping blir påvirket. Det gir større påvirkningen fra raping enn fra møkka.

– Det er noe jeg mener bør gjøres, og som vi selv har begynt å gjøre. Jeg regner med at vi kan få gjort det neste sommer, sier Roslin til Bondebladet.

Forskerne mener vi bør være ytterst forsiktige med å gi antibiotika til dyra.

Neste artikkel

Leter etter svar i kuas svarte boks