Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klare for matjord-kamp i vekstkommuner

Ønsker boligblokker og 1000 nye innbyggere årlig.

<iframe width="100%" src="//www.youtube.com/embed/lqXN-D5NdRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ordfører og bonde Harald Espelund (Frp) i Ullensaker ønsker 16-etasjers boligblokker og 1000 nye innbyggere årlig. På med bremsene, sier Ullensaker Bondelag.

– Dette jordet på 70 mål i Jessheim Syd er flott, men jeg tror det vil ryke om fem, ti eller 15 år. Vi står ikke på hodet for å få lagt ut boliger her nå, men i et langsiktig perspektiv vil området «tas», sier ordfører Harald Espelund (Frp) i Ullensaker til Bondebladet.

– Nei, her er det ingen grunn til å bygge ut. Dette må bli en naturlig utkantgrense. Bygg heller i åsen bak her. Lar vi grunneiere og kapitalkreftene styre utviklingen, blir god matjord borte, sier leder LarsHalvor Stokstad i Ullensaker Bondelag.

Vi møter de to i en vennskapelig jordvernduell litt utenfor Jessheim sentrum. Her ligger det an til kamp om svært attraktiv matjord.

Vekst foran vern?

Jessheim er blant stedene som i et nytt forslag fra Plansamarbeidet for Oslo og Akershus er pekt ut som et særlig innsatsområde for by- og næringsutvikling i Oslo og Akershus.

I takt med økt aktivitet på Gardermoen, skal det legges til rette for tung næringsutvikling. Forslaget – et politisk grunnlagsdokument med planperiode fram til 2030 – skal ut på høring i midten av november.

Hele regionen antas å få en voldsom vekst i årene som kommer – 350 000 nye innbyggere innen 2030.

Men hvor skal alle disse bo? Hvor skal de jobbe, og hvordan skal de komme seg til og fra jobb?

Sentralisert vekst

Plansamarbeidet foreslår at det i kommuner med såkalte regionbyer, som Ullensaker, legges til rette for at minst 90 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor prioriterte vekstområder.

Annonse

Innenfor en nærmere definert grønn grense skal vekst gå foran vern av jordbruksarealer, mens det i utgangspunktet skal være motsatt utenfor.

– Jeg er til dels enig i dette, men jeg mener det holder med en utnyttelsesgrad på 70 prosent innenfor de prioriterte vekstområdene. Selv har jeg gått inn for bygging i kommunens fjellknauser, men Frp er i dag det eneste partiet som ønsker dette, sier Espelund.

Gigablokker

Alene er partiet også om bygging av gigablokker i sentrum.

– Her i bykjernen vil det bli bygget høyt, og det er her konfliktene kommer. Jeg er for at det bygges tre boenheter med 16 etasjer i Jessheim. De øverste etasjene ville da blitt veldig populære. Men vi vil få en konflikt med dem som har lave hus. Både på Kløfta og sentrumsnært i Jessheim kaller man det i dag for høyhus når man kommer opp i fire etasjer, påpeker Espelund.

Hvor skal grensen trekkes?

Stokstad er klar til kamp for å bevare den svært attraktive matjorda i Ullensaker. Kommunen har i dag 140 000 dekar dyrka eller dyrkbar jord. Her vi står, på et matkornjorde i Jessheim Syd, kan den grønne grensen komme til å bli trukket opp.

– Jeg håper dette området blir utkanten av Jessheim, men at grensen – hvis den skal trekkes her – kommer på innsiden av jordet slik at vi bevarer denne flotte jorda. Her har vi høykvalitets jord, her dyrker vi matkorn, og her kan vi produsere mat til veldig mange av dem som bor på Jessheim, sier bondelagslederen.

LES MER i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag