Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hole på avlingstoppen

Bøndene i Hole har landets beste kornavlinger.

Ikke noe sted i landet er gjennomsnitts avlingen bedre enn i Hole i Buskerud, viser en oversikt Fylkesmannen i samme fylke har lagt ut.

I årene 2002–2015 fikk de i gjennomsnitt 514 kilo korn på målet om vi ser alle kornslag under ett.

– Hole består av gammel havbunn. Havet har stått høyere før, og det er god næringsrik matjord. Isen dekket kommunen under forrige istid og har avsatt masser som også gir god jord, sier leder i Hole bondelag Per Hafnor.

Flinke bønder

I tillegg til godt utstyrt med jord fra naturens side mener lokallagslederen bøndene er gode til å forvalte jorda de har.

– De aller fleste er flinke til å holde jorda i god hevd. Strukturen er som mange andre steder: Det er en god del leiejord, noen som driver stort og noen små. I tillegg er det mye grønnsakproduksjon, sier Hafnor.

514 kilo er gjennomsnittet i de 13 årene 2002–2015. Det beste året var 2015, akkurat som det var mange andre steder i landet.

Da tok bøndene i Hole i gjennomsnitt 708 kilo på målet.

– Det er noen jorder som trekker ned, men på noen jorder har det blitt høstet over 1000 kilo høsthvete på målet, sier Hole-bonden.

«Vi rår ikke over naturen, så det er egentlig den som er begrensningen når det blir dårligere avlinger et år»

Per Hafnor, lokallagsleder i Hole Bondelag
Annonse

Totalt kom det inn 7502 tonn korn fra bøndene i Hole i 2015. Av dette var 68 prosent matkorn. Det er over landsgjennomsnittet, men andelen er vanligvis høyere.

Vær og vind

Det dårligste året i perioden var 2009. Da ble det i snitt 392 kilo på målet i Hole, det eneste året i perioden de hadde under 400 i snitt.

– Vi rår ikke over naturen, så det er egentlig den som er begrensningen når det blir dårligere avlinger et år. De fleste årene har vi passe mye sol, vind og regn sier Hafnor.

Hafnor har korn selv også, i tillegg til ammeku og gras.

– Siden jeg driver litt allsidig produksjon ligger jeg ikke på toppen på kornet, men jeg i fjor hadde jeg vel et snitt på 600 kilo eller så, sier han.

Ås best i 2015

Selv med en gjennomsnittsavling på over 700 kilo måtte Hole nøye seg med landets nest beste avlinger i 2015. Kornbøndene i Ås tok nemlig hele 863 kilo i gjennomsnitt.

Neste artikkel

Ingen anti-kanalisering for kjøttfe