Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her gir de sitt svar om forhandlingene

Bondeorganisasjonene vil forhandle med staten.

Lars Petter Bartnes (fra venstre), Merete Furuberg og Leif Forsell har sitt første forhandlingsmøte lørdag. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etter en grundig gjennomgang av statens tilbud bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten.

Dette melder organisasjonene i en pressemelding.

HER KAN DU LESE ALT OM ÅRETS JORDBRUKSOPPGJØR

Dette krever de:

Statens tilbud ble lagt fram tirsdag 5. mai, og gir inntektsmuligheter på om lag 6 000 kroner per årsverk.

Jordbrukets krav ble presentert fredag 24. april og jordbruket krever 24 200 kroner per årsverk for å øke norsk matproduksjon.

Poengterer økt selforsyning på norske resurser

Annonse

I brevet til Statens forhandlingsdelegasjon om oppstart av forhandlinger, peker jordbrukets organisasjoner på merknad fra Næringskomiteens til statsbudsjettet for 2015. Der heter det at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning samt at det er bred enighet om å styrke lønnsomheten i norsk landbruk.

Det vises også til merknad til innstillingen om jordbruksoppgjøret 2014 fra Sp, Ap, KrF, om at reell økt selvforsyningsgrad er avhengig av økningen av matproduksjonen skjer på norske ressurser.

– Når staten foreslår et kutt i overføringer på 110 millioner kroner svekker det muligheten for å nå målene, understreker Lars Petter Bartnes.

Første møte lørdag

Forhandlingene starter lørdag med en prosedyregjennomgang for å klargjøre posisjonene. Forhandlingene skal være avsluttet senest 15. mai.

Neste artikkel

Venstre og landbruket