Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håper ryddepenger skal bedre utsikten på Vestlandet

Ny forskrift om tilskudd til utsiktsrydding klar.

Formålet med tilskuddet til utsiktsrydding er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. (Arkivfoto fra Halsa)

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, melder Landbruksdirektoratet.

20 mill kroner i 2016

Det er satt av 20 millioner kroner til ordningen i 2016, i de tre fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

– Tilskotet vil bidra til å synleggjere verdiane i landbrukets kulturlandskap både for turistar og andre som ferdast i områda, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til regjeringen.no.

Retningslinjer frå Fylkesmannen

Kommunene skal sende sin tilråding til Fylkesmannen, som gjør vedtak om tilskudd. Fylkesmannen vil utarbeide retningslinjer, skriver Landbruksdirektoratet.

Formålet med tilskuddet er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap samt gi klimagevinster ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål. Det gis tilskudd for rydding av vegetasjon for å gi økt utsikt fra ferdselsårer, veikanter og veinære utsiktspunkter.

Annonse

Det kan gis tilskudd både til utsiktsrydding i områder som er en del av landbrukets kulturlandskap, og til områder som gir utsikt til landbrukets kulturlandskap.

Dersom området som ryddes er egnet til beiting, skal områdene beites i minst tre påfølgende år etter ryddingen for å hindre at de ryddede områdene gror til igjen, heter det fra LMD.

Landbruksdirektoratet er i gang med å lage søknadsskjema for ordningen. Disse blir tilgjengelige direktoratets nettsider i løpet av mai måned.

Les mer: Bruker fjellmelk som turistmagnet

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag