Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hærland-saken: Nortura tapte på alle punkter

Nortura tapte millionstrid i tingretten.

770 millioner: Det ble en gigantsprekk på Nortura-anlegget i Eidsberg. Nortura gikk til sak mot rådgivningsselskapet Cowi, men tapte på alle punkter i i Fredrikstad tingrett. (Foto: Øivind Haug/Nortura)

Prislappen på Hærland-utbyggingen økte fra 417 til 770 millioner kroner. Nortura gikk til sak mot rådgivningsselskapet Cowi, men tapte på alle punkter – også motsøksmålet fra Cowi.

Krevde 90 millioner

Pengene fikk bein å gå på da Nortura bygde nytt kalkun- og kyllingslakteri i tilknytning til det eksisterende anlegget på Hærland i Eidsberg kommune.

I 2012 var prislappen beregnet til 417 millioner kroner.

Men den økte flere ganger underveis, og da anlegget stod ferdig, hadde det kostet 770 millioner kroner. Cowis honorarer hadde steget fra 25 til 79 millioner.

Cowi var totalrådgiver og prosjekterte anlegget.

Cowi har grovt uaktsomt begått rådgivningsfeil, hevdet Nortura, og gikk til rettssak.

Der krevde de erstatning på inntil 55,3 millioner kroner og prisavslag på inntil 35 millioner kroner, til sammen 90,3 millioner kroner.

Må betale 17,3 millioner til Cowi

Nå har dommen falt i Fredrikstad tingrett. Nortura har tapt på alle punkter.

Cowi vant derimot fram med motsøksmålet sitt. Det betyr at Nortura skal betale dem nesten 3,9 millioner kroner.

I tillegg skal Nortura betale saksomkostningene til både Cowi og forsikringsselskapet deres, AIG Europe Limited, som de også saksøkte.

Nortura skal betale dem nesten 13,5 millioner kroner i saksomkostninger, for utgifter til advokat og betaling for tiden Cowis egne ansatte har brukt.

Nortura: Mangelfullt og feilaktig

Nortura mente at Cowi hadde levert mangelfulle beskrivelser av entreprisene, og at det førte til at store deler av entreprenørenes arbeid måtte skje som tilleggsarbeider.

Bare de tre største entreprisene endte opp med 479 endringsmeldinger, noe som kostet 86 millioner ekstra.

Nortura mente også at Cowis beskrivelser var feilaktige, og at det førte til blant annet kollisjoner, som førte til demonteringer, flyttinger og at arbeid måtte gjøres om igjen.

Dersom Cowi manglet informasjon eller beslutninger fra Nortura, har de ikke holdt plikten til å varsle om dette, og til å varsle om risikoen, mente Nortura.

Reklamerte for seint

Et viktig spørsmål for retten, ble om Nortura hadde reklamert innen fristen. To av tre dommere kom til at Nortura ikke hadde gjort det.

Annonse

Norturas hovedstandpunkt var imidlertid at Cowi har utvist grov uaktsomhet. Dersom dommerne hadde vært enige i det, hadde det ikke hatt betydning når Nortura reklamerte.

Men de samme to dommerne mener at Cowi ikke har vært grovt uaktsomme.

Tvert imot er de kritiske til Norturas håndtering. De skriver blant annet:

«Tingrettens flertall mener det var et feilgrep av Nortura ikke å ha en profesjonell prosjektleder i et så omfattende prosjekt.»

«Det er etter bevisførselen overhodet ingen tvil om at COWI varslet om behovet for underlag og konsekvensene av manglende underlag. Det er etter flertallets syn urovekkende at prosjektleder ikke på noe tidspunkt i prosjektet oppfattet dette.»

«Tingrettens flertall finner det uforståelig at Nortura påroper seg feil og mangler i anbudsbeskrivelsene som COWI utarbeidet uten å ha tatt for seg teksten i anbudsbeskrivelsene og sammenholdt dem med de utførte tilleggsarbeidene. Først da hadde det vært mulig å avklare om det var gjort feil i anbudsbeskrivelsene. Nortura har ikke engang gjort noe forsøk på dette.»

«Det virker uforståelig at Nortura kritiserer COWI for å ha uteglemt vakuum fra entreprisen når foreløpige tegninger forelå så sent.»

To av de tre dommerne kommer til at siden Nortura reklamerte for seint, og heller ikke har vist at grov uaktsomhet er sannsynlig, har Nortura tapt retten til å påberope seg eventuelle prosjekterings- og rådgivningsfeil.

Delvis støtte fra én dommer

Den ene fagdommeren skiller seg fra de to andre.

Han er enig i at det var feilgrep av Nortura å ikke ha en profesjonell prosjektleder. Han mener Nortura må sees på som en profesjonell part, men ikke som en profesjonell byggherre.

Han mener Nortura har reklamert i tide, når man ser på kompleksiteten og omfanget av prosjektet.

Han mener også til at Cowi utviste grov uaktsomhet.

Han kommer til at Nortura bør tilkjennes 40,3 millioner kroner i erstatning, og at hver part skal bære sine egne saksomkostninger.

Retten er derimot enstemmig i at Nortura skal betale Cowi nærmere 3,9 millioner kroner.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura sine kommentarer til dommen kan du lese i ukens Bondeblad, nummer 44.

Neste artikkel

HR-direktør slutter i Nortura