Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU forlenger godkjenningen av glyfosat

Kommisjonen bestemte seg for fortsatt godkjenning.

Verdens mest brukte sprøytemiddel blir ikke forbudt i EU, skriver det danske Alltinget på sine hjemmesider. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om glyfosat ville få fornyet godkjenning i EU eller om det ville bli forbudt. Den gamle godkjenningen løper ut 1. juli, og det har vært stor uenighet mellom EUs medlemsland om den skulle fornyes. De har ikke lykkes i å bli enige, og det ble derfor opp til kommisjonen å avgjøre saken. Kommisjonen er det nærmeste EU kommer en regjering.

– Kommisjonen vil følge våre rettslige forpliktelser. Vi har en deadline 30. juni, og vi vil vedta en forlengelse av godkjenningen i 18 måneder, sier Vytenis Andriukaitis, EUs helse- og matvaresikkerhetskommisær.

Bakgrunnen for striden mellom EUs medlemsland er at IARC, WHOs kreftforskningsavdeling, i fjor skapte overskrifter verden over da de slo fast at det trolig var en sammenheng mellom glyfosat og kreft. Andre ting på IARCs liste som sannsynligvis kan gi kreft er blant annet å drikke alkohol eller svært varme drikker. Listen kan lastes ned her. Andre organisasjoner, blant annet EUs mattilsyn mener det ikke er noen sammenheng mellom glyfosat og kreft.

Annonse

Advarselen fra IARC skapte press på mange regjeringer om ikke å fornye godkjenningen. Glyfosat er svært viktig for å bekjempe blant annet kveke, et ugrass som reduserer kornavlinger mye, og mange bønder i Europa har vært svært bekymret for at de kunne miste dette verktøyet.

Alltinget skriver at når EU forlenger godkjenningen vil gi EUs kjemikaliedirektorat ECHA til å komme med en ekspertvurdering av risikoen glyfosat.

Neste artikkel

600 millioner færre fugler i EU på 40 år