Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– En usynlig mur holder mange kvinner unna landbruket

Birte savner skikkelig kvinnesatsing i landbruket

Birte Usland etterlyser en strategi for å få flere kvinner til å velge bondeyrket og til å engasjere seg i styrearbeid. Foto: Øystein Moi.

Styremedlem Birte Usland i Norges Bondelag etterlyser økt kvinnesatsing fra sine egne.

– Skal vi være en attraktiv næring må også kvinnene være med, sier hun.

Bondbladet har tidligere skrevet om Torunn Piro Berg fra Vestre Toten og hennes opplevelse da hun skulle levere korn på mottaket. «Er det du som kjører den traktoren der? Kan du rygge med traktorhenger du da?» spurte en fremmed bonde som Berg kom i prat med.

Styremedlem Birte Usland i Norges Bondelag synes det er synd at slike holdninger mot kvinner kommer til syne. Men det er ikke uvanlig mener hun.

Vil ha mer engasjement

Selv opplever Usland fra tid til annen å måtte forsvare sitt eget yrkesvalg og sitt engasjement i styrer og i lokalpolitikken.

– Det er slitsomt å måtte forklare hvorfor du har valgt å bli bonde eller bruke tid på organisasjonsarbeid. For meg var det ikke noe utradisjonelt valg. Det falt meg helt naturlig, sier Usland.

Nå etterlyser hun økt kvinnesatsing fra sin egen næring. En strategi for å få flere kvinner til å velge bondeyrket og til å engasjere seg i styrearbeid.

– Det er få kvinner som tar over landbrukseiendommer og som driver den selv. Vi må finne ut hvorfor det fortsatt er slik, mener Usland.

En usynlig mur for kvinner

Usland tok over familiens melkebruk som 23-åring. I dag er hun bonde, styremedlem i Norges Bondelag og avtroppende varaordfører for Arbeiderpartiet i Marnadal i Vest-Agder. I tillegg er hun mor til to.

– Likevel er det bare jeg som får spørsmål om hvordan jeg organiserer det med ungene når jeg ikke er hjemme. I perioder er både jeg og mannen min mye opptatt, og han har aldri blitt spurt om det samme. Dette til tross for at han er borte flere timer i uka enn meg. Han får bare skryt for at han står på og jobber hardt, forteller Usland.

Med slike holdninger er det ikke rart at kvinner ubevisst eller bevist velger bort styrearbeid og en karriere i landbruket, mener Usland.

Birte Usland, styremedlem i Bondelaget

«Det er en usynlig mur som holder mange kvinner unna landbruket»
Annonse

– Det er en usynlig mur som holder mange kvinner unna, sier Usland.

Konferanser kun til motivasjon

Det har vært svært lite kvinnesatsing i landbruket etter innføringa av samvirkeloven i 2007, forteller fagsjef Astri Liland i Norsk Landbrukssamvirke. Den nye loven sa at samvirkeforetak med mer enn 1000 medlemmer skal ha minst 40 prosent representert av hvert kjønn.

– Det finnes noen få kvinnekonferanser, men de er bare til motivasjon. De gir ingen effekt på rekruttering eller holdningsendringer. Det er bare hygge, kos og klapp på skuldra, sier Liland.

Rapporten «Et landbruk uten kvinner» fra Norsk bonde- og småbrukarlag, som ble presentert i mai i år, viser det samme. Med unntak av organisasjonen Kvinner i skogbruket er det få andre i landbruket som jobber aktivt med prosjekter for likestilling.

Småbrukarlagets rapport konkluderte med at dersom likestilling ikke prioriteres sterkere, så vil kvinneandelen i landbruket synke ytterligere.

Les hele saken i denne ukas utgave av Bondebladet.

Les mer: Ukas Leder: Har vi glemt kvinnene?

Les mer: Dette sa bonden da Torunn skulle levere korn

Les mer: Dårlige holdninger kan hindre rekruttering, mener forsker

Neste artikkel

Bak nye fjøs står det ofte en kvinne