Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler ikke nyetableringer på sau

Forventer mer overskudd på sauekjøtt i 2016.

Med 1.500 tonn sauekjøtt på lager vil lammekjøttoverskuddet øke ytterligere i 2016. Totalmarked for kjøtt og egg forventer et kjøttoverskudd på 600 tonn. Foto: Colourbox
Med 1.500 tonn sauekjøtt på lager vil lammekjøttoverskuddet øke ytterligere i 2016. Totalmarked for kjøtt og egg forventer et kjøttoverskudd på 600 tonn. Foto: Colourbox

Prognoser for den norske kjøttproduksjonen i 2016 viser at vi går mot et nytt år med overskudd av sau- og lammekjøtt. Tall fra Totalmarked for kjøtt og egg anslår et overskudd på 600 tonn med sauekjøtt kommende sesong.

– Isolert sett er ikke dette overskuddet veldig stort, men når vi legger til reguleringslageret fra 2015-sesongen på om lag 1 500 tonn så begynner dette å bli bekymringsfullt, sier direktør Jakob Simonhjell for Totalmarked kjøtt og egg, i en nettmelding.

Etterspør ikke mer sauekjøttt

Norske forbrukere etterspør ikke mer sauekjøtt enn før og markedssituasjonen har ikke endret seg på tre år, ifølge nettmeldingen.

Bestanden av sau og lam er ifølge prognosene estimert til å bli omtrent én prosent høyere i 2016, sammenlignet med 2015.

– Det er derfor nå grunn til å mane til forsiktighet når det gjelder utvidelser eller etablering i sauenæringen, sier Simonhjell i nettmeldingen.

Annonse

Les mer: Bygger for 400 spælsau i Valle.

Les mer: Sauebønder vil regulere kongeørn-bestanden

Les mer: Går mot rekordår for lam

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag