Dersom man allerede har innført grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler Mattilsynet at man lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før man bruker dette til dyrene sine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Dersom man har innført grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin, kan man fôre andre dyrearter med dette dersom det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelig for svin og villsvin. Man bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder.

Man bør ikke innføre grovfôr fra land med smittsomme sykdommer som er meldepliktige eller ikke forekommer i Norge. Dersom nye dyresykdommer innføres med grovfôr fra utlandet, kan det få store konsekvenser for egne dyr og andre i næringa rundt deg.