Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil vokse på ved

Fremdeles betyr spesialvirke mest for Setskog trelast.

Setskog trelast og lagerutleie gjorde det godt på vedsalg i 2016, og 2017 ser ut til å bli enda bedre. For Erik Douat (t.v.) og Jan Erik Engh har vedproduksjon til hyttefolk og fastboende blitt en viktig del av bedriften.

Markedsundersøkelsen til Norsk Ved viser en tydelig salgsøkning på fyringsved. Nesten fire av ti produsenter hadde en økning på 35 prosent. I gjennomsnitt solgte hver enkelt produsent ca. 105 fastkubikk.

Det er en økning på 12 fastkubikk fra året før.

Over halvparten av medlemmene i Norsk Ved ble utsolgt for ved sist sesong. Prisen viser en relativt flat kurve, men råvareprisen på bjørk er svakt økende.

Setskog trelast og lagerutleie i Aurskog-Høland hadde en god sesong i fjor. De solgte ca. 950 kubikkmeter med ved, det meste i storsekker på 1 000 liter, men også en del notsekker på 1 500 liter, og noe i småsekker på 60 og 40 liter.

– Vi kjøper veldig mye av tømmeret lokalt. Selv om mange har kjøpt inn varmepumper, vil folk ha ved likevel, i alle fall i vårt område, sier Erik Douat.

– I tillegg er det mange hytter i dette området, og de vil ha ved – både til peiser og til vedfyrte badestamper, legger han til.

Mye spesialvirke

Erik Douat og Jan Erik Engh kjøpte Bjørkenes Sag i 2010. Douat hadde arbeidet på saga siden begynnelsen av 1980-tallet.

Nå har Engh sluttet i arbeidet som tømrer og blitt kompanjong, og Setskog trelast og lagerutleie har blitt arbeidsplass for begge to.

Skjæring av spesialvirke betyr mye for bedriften. Det er gammel furu med mye malm som gjelder, og også tettvoksen gran, og råvirket får de fra skoger i nærheten.

– I gamle dager bearbeidet skogeieren furua i mange år mens den sto på rot, for å få så stor andel kjerneved som mulig, sier Jan Erik Engh.

Setskog trelast og lagerutleie levere mye spesialvirke til Fetsund lenser, pluss en god del til verneverdige bygg.

– Vi har nylig levert tømmer til en løe som ble fullrestaurert i Øyer, og nå fikk vi bestilling fra Haldenvassdragets Kanalselskap som skal ha virke til nye porter, sier Erik Douat.

«Selv om mange har kjøpt inn varmepumper, vil folk ha ved likevel»

Erik Douat
Annonse

De skjærer også en del vanlig virke, og mye av det går til hyttefolk som skal reparere og bygge nytt.

Best mulig arbeidsflyt

All veden blir produsert under tak. Virket blir tilkjørt med trailere, og stokkene blir plassert på innmatebordet med hjullaster. En Dalen 2054 tar seg av vedjobben.

– Vi kjøpte denne brukt og er veldig fornøyd. En må ha skikkelig utstyr, og Dalen og Kisa har det beste på markedet. Men det gjelder å holde flyt i arbeidet og farten oppe for å tene penger på ved. Derfor skal vi montere et lengre transportbånd, for å bedre flyten, sier Douat.

– Vi prøver også å få til en avtale med leverandørene der virket til vedproduksjon er mellom 13 og 20 centimeter, det vil gjøre produksjonen mer effektiv, sier han.

90 prosent bjørk

Rundt 90 prosent av veden de to leverer er bjørk, mens noe blandingsved blir produsert på slutten av sesongen.

– Kundene vil helst ha bjørk, mange mener det er den fineste veden å ha ved peisen. Målet vårt er å produsere 1000 m³ fastmasse ved i året. Veden betyr mer for oss nå. Det går mye ved hele vinteren, sier Douat.

Tidligere undersøkelser gjort av Norsk Ved har vist at stadig flere vedprodusentet forhåndsselger deler av veden sin. Det Det samme gjør de to i Aurskog-Høland.

De fleste kundene henter veden selv, med de to leverer også en del ved i Aurskog-Høland, Rømskog og i Marker.

– Vi har etter hvert mange faste kunder, både fastboende og hyttefolk. Vi kjører ut en del ved, men vi leverer ikke i Oslo. Det tar for mye tid, sier Jan Erik Engh.

De to karene i Setskog mener de er gode på pris. Inklusiv mva. tar de 50 kroner for 40 liters sekker med bjørk, og 75 kroner for 60 liters sekker. 1 000 liters sekker koster 675 kroner og 1 500 liters notsekker 1 000 kroner. Kjøring kommer i tillegg.

– Vi selger også 25 cm bjørkeved i 1 000 liters sekker, fordi en del ovner er kortere. Vi tar 1 000 kroner for disse sekkene også, sier Erik Douat.

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering