Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil svekke kjedemakten

Sp foreslår mer makt til produsentene i ny distriktsmelding.

Mat-makt: Sp vil i sin nye distriktsmelding blant annet skjerpe konkurranselovgivningen, slik at kjedemakten i dagligvarebransjen svekkes til fordel for de mange dagligvareprodusentene. (Foto: Pernille Mengshoel)

Fredag denne uka fremmer regjeringen sin distriktsmelding. Den har fått tittelen «Bærekraftige byer og sterke distrikt», og vil bli presentert av kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) i Tromsø. Da vil han også legge fram en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Den innbefatter arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet, som i dag har 225 ansatte. Store deler av Landbruksdirektoratet kan ifølge Aftenposten havne i Steinkjer. Ifølge Adresseavisen, vil regjeringspartiene og Venstre flytte 200 arbeidsplasser til denne byen.

Ønsker ny maktbalanse

Sp har i forkant av fredagens melding laget sin egen distriktsmelding, bestående av i alt 23 forslag. Et av hovedpoengene i deres melding – som bærer tittelen «Ta hele Norge i bruk!» – er at bonden må få mer makt og de store kjedene mindre.

Les også: – Frihandel gir ikke frie bønder

– Vi vil styrke det nasjonale matvaremarkedet, samtidig som vår konkurranselovgivning skjerpes slik at kjedemakten i dagligvarebransjen svekkes til fordel for de mange dagligvareprodusentene i primærproduksjonen og foredlingsleddet. Dette er avgjørende for å utnytte jordbrukets produksjonspotensial i alle deler av landet. Store deler av vårt distriktsbaserte jordbruk vil ikke overleve i en deregulering av matvaremarkedt, heter det i Sps distriktsmelding.

Konkret vil partiet styrke norsk matproduksjon gjennom et sterkt importvern og en konkurranselovgivning som svekker kjedemakten. Ikke overraskende ønsker partiet at landbrukssamvirkets rolle i markedsrgulering, og deres ansvar for å ta imot produksjonen fra små og store produsenter i ulike deler av landet, må videreføres.

Annonse

– Det er et stort potensiale for å utvikle lønnsomme verdikjeder basert på norske ressurser. Norge har fortrinn knyttet til vår natur, våre naturressurser og til en befolkning med høy kompetanse. Nå har vi en regjering som snakker verdiskaping, men som mangler vilje til satsing. Senterpartiet vil ha en regjering som bygger hele landet gjennom en offensiv næringssatsing, sier stortingsrepresentant og leder av Senterpartiets distriktspolitiske utvalg, Heidi Greni, i en pressemelding.

Les hele distriktsmeldingen her

Les også: Norgesgruppen skal lage pølser av verpehøns

Neste artikkel

Gransking av matvarekjedene kan ta tid