Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil skyte flere villsvin grunnet afrikansk svinepest

Tysk delstat vil skyte 20 000 flere villsvin.

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. (Foto: Colourbox)
Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. (Foto: Colourbox)

Den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern vil bruke rundt 20 millioner kroner på å skyte 20 000 flere villsvin i året. Det normale er å skyte ca. 60 000 dyr i året i delstaten.

Det er faren for at den afrikanske svinepesten skal spre seg, som gjør at tiltaket blir innført. Sjukdommen finnes blant annet i Polen, som grenser til delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Rundt 200 grisegårder

I Mecklenburg-Vorpommern finnes rundt 200 grisegårder som til sammen har cirka 830 000 griser. Skulle svinepesten få etablerte seg her, kan det få enorme økonomiske konsekvenser for svinenæringa og muligens utradere hele næringa, skriver Jakt & Jägare i Sverige.

Afrikansk svinepest er ennå ikke oppdaget i Sverige, men den har vært i Europa siden 2014. Sjukdommen er mer eller mindre etablert i villsvinsbesetninger i de baltiske landene, og også i flere land i Øst-Europa, blant annet i Polen og Tsjekkia.

Det har også vært utbrudd i Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland.

Svært smittsom sjukdom

Annonse

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin.

Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Neste artikkel

Villsvin i Gudbrandsdalen