Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Trenger tid til omstilling

Norsvin-leder Geir Heggheim ber om tid til omstilling.

Svinekjøttets overgang fra målpris modell til volummodell ble bestemt i den nye landbruksmeldingen, men det ble ikke sagt noe i meldingen om når det skulle skje. – For oss er det veldig dramatisk om det skjer nå i stedet for 2020, slik avtalen med WTO er, sier Geir Heggheim, styreleder i Norsvin. (Foto: Norsvin)

I regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret er det foreslått å avvikle målpris på svin fra 1. juli 2017, noe som vil fjerne muligheten til reguleringseksport fra samme dato.

I og med at det ble brudd i forhandlingene skal Stortinget nå behandle tilbudet regjeringen kom med.

– For oss er det veldig dramatisk om det skjer nå i stedet for 2020, slik avtalen med WTO er. Vi har litt høy produksjon i forhold til markedet, og det er viktig å beholde reguleringsmulighetene i forhold til markedet, sier Geir Heggheim, styreleder i Norsvin.

Ber om tid

– Hvis det skjer fra 1. juli betyr det at den siste kiloen som produseres i Norge, også må selges i Norge. Dette vil gi store konsekvenser, fordi en i en overskuddssituasjon vil måtte presse de siste kiloene ut i det markedet som allerede er fullt. Alle som vet litt om hvordan det fungerer, forstår at prisen på svinekjøtt vil falle dramatisk. Dette kan også få negative virkninger for andre produkter grisen konkurrerer med i sluttmarkedet, for eksempel kylling og lam.

Les mer: Slik har du aldri hørt landbruket snakke om «GMO» før

Heggheim ber ikke om noen omkamp om hvorvidt reguleringseksporten skal ut på sikt, men mener det er viktig at de får tid til å omstille seg.

– Det er veldig krevende. Vi vil ikke finne den hårfine balansen som må til uten å få tid til å omstille oss, og i tillegg få på plass en ny produksjonsregulerende ordning. Reguleringseksport har vært en ordning som regulerer bort den ferdig produserte varen. Det samme gjelder innfrysingsregulering og regulering av vekter. Når markedsordningene nå blir svekket, blir det desto viktigere å få på plass en ny måte å regulere på, ideelt sett, før varen er produsert. En vil da på en mye mer kostnadseffektiv og presis måte treffe den krevende markedsbalansen. Først da vil bonden settes i stand til å ta ut det ekstra inntektspotensialet som statsråd Dale omtaler i sin retorikk, sier Heggheim.

Rom i avtalen

Begrunnelsen for å gå fra målpris til volummodell for svin er at det trengs rom i det som kalles «gul boks» i WTO-avtalen. Kort fortalt er det produkter vi kan skjerme med støtte.

Taket på slik støtte er 11 449 millioner kroner, og Norsvin-lederen mener vi ikke er i fare for å gå over taket.

«Statsråden tar ikke inn over seg at han setter en hel næring i spill»

Geir Heggheim, styreleder i Norsvin
Annonse

– Vi mener at staten har lagt inn helt urealistiske forutsetninger i sine regnestykker. For 2017 legger de til grunn den høyeste hveteavlingen som noensinne er tatt, nemlig fra 2015, og den svært høye byggavlingen fra 2016. Siden matkornandelen i 2015 var lav, legger de i stedet inn samme matkornandel som i 2016. Dermed øker de hveteprisen og derfor summen i gul boks. 78 prosent matkornandel på mathveteproduksjonen i 2015 blir 373 000 tonn, noe som for øvrig er 20 000 tonn mer enn den høyeste mathveteproduksjonen noen gang, sier Heggheim.

Selv med disse forutsetningene er det rom igjen i avtalen.

– Denne beregningen gir 11 050 millioner i gul boks, og et handlingsrom på cirka 400 millioner kroner. For å overstige taket må kornavlingene økes ytterligere 15 prosent. Det vil si at en da har en kornavling som ligger nesten 50 prosent over et normalår og med en matkornandel på 78 prosent, sier Norsvin-lederen.

Bedre regulering

KLF og Nortura tok i fjor initiativ til at bransjen samlet skulle stå for reguleringen av kjøttmarkedet. Det mener Heggheim ville vært et stort skritt mot å få en god nok regulering.

– Bransjerådet som lå i forslaget fra Nortura/KLF, som statsråden satte foten ned for, hadde dette i seg. Vi har sett før at det enkelt ganger har vært en utfordring å få hele bransjen med på tiltak markedsregulator tar initiativ til. Et slikt bransjeråd med hele bransjen ville hatt en helt annen kraft og mer samlede forpliktelser vedrørende oppfølging, sier Heggheim.

Han mener løsningen må være å få på plass bedre regulering før muligheten for reguleringseksport forsvinner.

– Svinekjøttets overgang fra målpris modell til volummodell ble bestemt i den nye landbruksmeldingen, men det ble ikke sagt noe i meldingen om når det skulle skje. Det som imidlertid ble presisert av en samlet næringskomité, var at det er kun dersom det trengs i forhold til gul boks at grisen skal flyttes ut av målprismodellen. Statsråden tar ikke inn over seg at han setter en hel næring i spill for å gjøre endringer som det på dette tidspunktet overhodet ikke er behov for å gjennomføre, sier Geir Heggheim.

Neste artikkel

Nær balanse for storfe