Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine: Svakere salgsutvikling andre kvartal

Nedgang i både omsetning og resultat.

Syrnet melk går bra for Tine, mens volumet på søtmelk går ned. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig, sier konsernsjef Hanne Refsholt. (Arkivfoto)

Tine hadde salgsinntekter på 5 505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent mot andre kvartal i fjor.

Driftsresultatet var 452 millioner kroner. Dette er 58 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

Konsernsjef Hanne Refsholt er ikke fornøyd med utviklingen, og varsler tiltak.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Stigende priser

Stigende verdensmarkedspriser for myseingredienser bidro til en bedring i driftsresultatet på 36 millioner kroner i andre kvartal 2017.

En svakere norsk krone mot utenlandsk valuta ga en netto positiv effekt i andre kvartal sammenlignet med samme periode i 2016.

Annonse

Dette skyldtes positive valutaeffekter fra eksport av Jarlsbergost, skriver Tine.

Mindre søtmelk

For Meieri Norge var andre kvartal preget av økt konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører.

For Tine var tilbakegangen i verdi drevet av verdinedgang for meieribaserte matlagingsprodukter, mens hoveddelen av tilbakegangen i volum kan tilskrives søtmelk.

Totalkategorien Søtmelk hadde svak verdivekst, men den lange trenden med redusert søtmelksvolum fortsatte også i andre kvartal.

Tine svekket både verdi- og volumandeler, mest knyttet til delisting av enkelte varianter av søtmelk. Innenfor syrnet melk opprettholdt Tine verdi- og volumandeler.

Neste artikkel

Ikke offensiv nok – fikk avslag på byggestøtte