Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr 330 000 kroner til de som hiver ut miljøbura

Får tillegg på en krone per kilo de første to innsettene.

Omstilling: Norgesgruppen finansierer ifølge Nortura en vesentlig del av summen som nå tilbys produsenter som kaster ut miljøbur til fordel for frittgående. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag

Styret i Nortura vedtok i forrige uke at det innføres et omstillingstillegg på ei krone per kilo for eggprodusenter som legger om fra miljøinnredning til frittgående produksjon, og starter opp produksjonen i perioden 2017 – 2020.

– Norgesgruppen er med og finansierer en vesentlig del. Vi er veldig godt fornøyde med det, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Norgesgruppen forstår at en omlegging koster penger, og vi har sagt hele veien at vi er innstilt på å bidra økonomisk, sier Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Halvparten har meldt seg

Tillegget gis på de to første innsettene etter omlegginga. Ifølge Nortura vil det utgjøre 330 000 kroner for en produsent med 7500 høner.

– Vi mener det er et brukbart bidrag. Det blir også større prisforskjell, som gjør at det lønner seg mer å produsere frittgående. Bekreftelsen på det er at vedtaket vårt ble offentliggjort i går, og i dag er vi halvoppfylt på de 84 produsentene som skal legge om, sier Hasvang Vaag.

70 øre på pris

Styret i Nortura har også bestemt at den gjennomsnittlige engrospris-økningen på 40 øre skal tas ut i sin helhet på frittgående produksjon. Det betyr en økning på 70 øre per kilo egg fra frittgående produksjoner, mens prisen på egg fra miljøbur står i ro.

Bondebladet har fått en e-post fra Nortura der selskapet har regnet ut at 70 øre i 15 år vil utgjøre 1 365 000 kroner, og at sammen med omstillingstillegget blir det 1,7 millioner kroner.

– Konklusjonen er at de som sitter med miljøinnredning som er ti år eller eldre, kommer økonomisk gunstig ut med de vedtatte virkemidlene, står det.

Ny innredning ligger på mellom 1,5 og 2 millioner kroner.

– Lønn for ekstraarbeidet

Styremedlem Tone Steinsland i Norsk Fjørfelag reagerer på regnestykket.

– Jeg syns det er spesielt at de regner inn de 70 ørene. Dette tillegget skulle vært gitt for lenge siden. Det er kompensasjon for merarbeidet ved å ha en frittgående besetning. Dette er bare lønn for ekstraarbeidet man gjør. Hadde man ikke gitt dette tillegget, ville en faktisk bedt de produsentene som nå skal legge om, til å legge om til en produksjon som gir dårligere timebetaling, sier hun.

I dag er prisforskjellen mellom egg fra miljøbur og frittgående ei krone. Forskjellen stiger dermed til 1,70 kroner.

Annonse

– Vi hadde behov for å skape riktig forskjell mellom miljøbur og frittgående, sier fagansvarlig for egg i Nortura, Frode Vik.

– Det er større kostnader ved å ha frittgående produksjon. Forskjellen i rene produksjonskostnader er ei krone, men det er også mer arbeid med frittgående produksjon. Man må opp i en forskjell på 1,70 kroner for å ha noenlunde lik fortjeneste per time, sier Vik.

Signaleffekt

Eggbonde Nils Bjarte Førre fra Hjelmeland i Ryfylke hadde håpet at det skulle kommer mer penger på bordet enn 330 000 kroner.

– Det er ikke voldsomme greier. Jeg ønsker helst at det hadde kommet mer penger i direkte investeringstilskudd. Mange har anlegg som enda ikke er nedskrevet. Nå tar de i tilegg all prisoppgang på frittgående høner. Det kan føre til nyetableringer og fare for overproduksjon, advarer Førre.

Jeg ser at Nortura skriver at man kan søke midler fra Innovasjon Norge. Men dette har ikke noe med innovasjon å gjøre. Man skal bare skifte ut god og for noen nesten ny innredning, sier han.

Selv kommer Førre til å beholde miljøburene ettersom han må bygge nytt hus for å omstille seg. Det betyr at det ikke blir prisøkning på ham.

– Vi må stimulere til det markedet vil ha. Å stimulere til vekst av egg fra miljøinnredning ville ikke være riktig signal å sende, sier Norturaleder Trine Hasvang Vaag.

– Betydelige kostnader

Heller ikke Tone Steinsland i styret i Norsk Fjørfelag spretter champagneflaska over de 330 000 kronene.

– Da Rema 1000 i forhold til Stolte Hane gjorde det samme for noen år siden, ble det lagt mer penger på bordet til de berørte, sier hun.

– Det blir betydelige kostnader hver enkelt produsent må ta selv. Men nå er det bestemt at det skal være slik. Da forholder jeg meg til det, og håper at produsentene er med videre, slik at vi opprettholder den gode spredningen på eggprodusenter som vi har i dag. Jeg ønsker Nortura lykke til, og håper overgangen blir så smidig som mulig. Å unngå overproduksjon er ekstremt viktig for alle i næringa, sier Tone Steinsland.

Les mer: Kjemper for miljøbur

Neste artikkel

Sterk vekst i Norturas påskesalg