Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småkraft fusjonerer med Norsk Grønnkraft

Selskapet får en årsproduksjon på rundt 1 TWh.

Samtidig med at Småkraft og Norsk Grønnkraft fusjoneres, etableres Småkraft Utbygging AS som et spesialisert selskap for bygging og rehabilitering av små vannkraftverk. (Arkivfoto)
Samtidig med at Småkraft og Norsk Grønnkraft fusjoneres, etableres Småkraft Utbygging AS som et spesialisert selskap for bygging og rehabilitering av små vannkraftverk. (Arkivfoto)

Småkraft og Norsk Grønnkraft, begge selskaper forvaltet av Aquila Capital, planlegger å fusjonere med virkning fra 1. januar 2017.

Det sammenslåtte selskapet beholder Småkraft-navnet og blir en aktør med en årsproduksjon på oppunder 1 TWh fordelt på 90 kraftverk, skriver Småkraft i en pressemelding.

– Vi har satt oss som mål å nå 1,5 TWh innen utløpet 2021 og vil med det komme inn på lista over de 20 største kraftselskapene i Norge, sier driftsdirektør Sigbjørn Rabbe i Småkraft.

Vil være ledende

Denne fusjonen er vårt grep for å sikre at de om lag 700 grunneierne som deltar i våre prosjekter står best mulig rustet, forklarer Rabbe.

– Vi har ambisjon om å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk. Vår aktivitet genererer et betydelig bidrag til lokal verdiskapning i bygder og kommuner i hele Norge i form av falleie, eiendomsskatt, samt direkte investeringer og ringvirkninger fra utbyggingsprosjekter, sier Rabbe.

Småkraft Utbygging AS

Samtidig med at Småkraft og Norsk Grønnkraft fusjoneres, etableres Småkraft Utbygging AS som et spesialisert og rendyrket selskap for bygging og rehabilitering av små vannkraftverk.

Annonse

– Vi er tilfredse med å ha eiere på laget som tydelig ønsker en spisset satsing og som viderefører det utbyggingsmiljøet og den erfaring Småkraft har bygget opp siden starten i 2002, sier Magne Eirik Nielsen, påtroppende adm. direktør i Småkraft Utbygging.

Dagens lave prisbilde gjør mange av de tradisjonelle vannkraftaktørene tilbakeholdne fra utbyggingsaktivitet. Særlig gjelder dette i småkraftsegmentet, hvor mange konsesjonsgitte prosjekter ligger ubygd, sier Nielsen og legger til at Småkraft Utbygging AS har som mål å bygge 5–10 kraftverk pr. år.

Europeiske investorer

Aquila Capital vil gjennom Småkraft fortsette å bringe kapital fra europeiske institusjonelle investorer inn i norsk vannkraft fram mot utløpet av elsertifikatordningen i 2021.

– Fusjonen kommer på et tidspunkt der institusjonelle investorers appetitt for fornybar energi er sterkt økende. Vår størrelse, ekspertise og store kontaktnett betyr at vi er partneren man går til innenfor norsk vannkraft, og småkraft spesielt. Vi ser derfor fram til å bidra ytterligere til videre vekst innenfor fornybar energy i Norge, sier Oldrik Verloop, Managing Director hos Aquila Capital.

Neste artikkel

Høye strømpriser har økt etterspørselen etter solcelleanlegg