Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ser fortsatt en framtid for opplysningskontorene

Landbruksministeren vil avvikle, men kjøttbransjen ser muligheter.

Opplysningskontorenes skjebne er fortsatt uviss etter sist ukes møte med landbruks- og matministeren. Nortura, her ved styreleder Trine Hasvang Våg, mener det er provoserende at statsråden vil frata næringa et av de få gjenværende verktøyene for å drive markedsregulering. (Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo)

Landbruksministerens utgangspunkt er fortsatt å avvikle finansieringen av opplysningskontorene «raskest mulig». Landbrukstopper ser allikevel muligheter etter sist ukes møte med statsråden.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte sist uke landbrukstopper for å drøfte opplysningskontorenes videre skjebne. Regjeringen har uttrykt at den ønsker å fjerne dagens finansiering av kontorene, det vil si en finansiering via omsetningsavgiften – som betales av bøndene selv.

Landbruket mener et slikt grep i praksis vil være kroken på døra for opplysningskontorene – og frata næringa et av stadig færre verktøy for å drive markedsregulering. Men Dales utgangspunkt er uendret etter møtet:

– Ja, det er ingen tvil om at vi fremdeles vil avvikle. Jeg opplever at flere aktører i verdikjeden har sagt at dette er viktig for dem, så jeg ønsket et sonderingsmøte, sier Dale til Nationen.

Les også: Nortura sier opp avtale med Islamsk Råd

Ser muligheter allikevel

Til tross for Dales uttalelse, ser kjøttbransjen et visst handlingsrom for å bevare opplysningskontorene under eksisterende finansieringsmodell.

– Møtet spilte opp en del muligheter, men ga ingen løsninger. Vi opplever imidlertid at det er handlingsrom og muligheter i saken. Nå får vi snu hver stein og se hva vi kommer opp med, sier administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) til Bondebladet.

Han mener det må komme en avklaring innen midten av desember. Da er det budsjettmøte i Omsetningsrådet, hvor blant andre Juul-Hansen selv sitter. Det er dette rådet som bevilger penger til driften av kontorene.

Juul-Hansen mener hele kjøttbransjen går krevende tider i møte, om kontorene skulle gå dukken.

Annonse

– Opplysningskontorene er et av de få midlene som er igjen for å drive markedsregulering. Forsvinner dette verktøyet, blir det ganske krevende både for norsk kjøttbransje, industrien og bøndene. Sistnevnte er avhengig av kontinuerlig å selge hele dyret for å imøtekomme kravene satt av Stortinget. I industrien ønsker så godt som alle medlemsbedriftene en brukbar balanse i markedet.

Han sier KLF også er villig til å diskutere alternative finansieringsformer.

Les også: Mener landbruket kan bli klimakutt-ledende

Forventer utredning først

Norturas styreleder Trine Hasvang Våg deler Juul-Hansens vurdering av at bransjen fortsatt har et handlingsrom.

– Det ligger fortatt muligheter her. Flertallet på Stortinget har bedt om at kontorene utredes, og det har ikke skjedd ennå. Jeg forventer at det blir gjort. Vi mener også at dagens finansieringsmodell er rettferdig, sier hun til Bondebladet.

Styrelederen klarer ikke helt å se for seg noen alternativ finansiering.

– Det er imidlertid vanskelig å konkludere, siden dette ikke er utredet. Men for oss er ordningen et viktig instrument for å balansere markedet. Betydningen av markedsregulering for bonden bare øker. Da er det provoserende at regjeringen, som fokuserer på markedsbalanse, samtidig vil frata oss verktøyene for å oppnå balanse. Landbruket vil nå jobbe sammen for å finne en vei videre. Vi har ikke gitt opp.

Les også: Vil selge sau som kjøttdeig og hundefôr

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering