Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordoverskudd for Felleskjøpet

432 mill er det høyeste resultatet i konsernets historie.

Vokser stadig: – Vi har klart å etablere Felleskjøpet som en kjent merkevare, og det gjør at stadig flere byfolk ønsker å lære av det bonden kan, sier Felleskjøpets konsernsjef John Arne Ulvan. Konsernet leverer nå rekordresultat for andre år på rad. (Foto: Anders Sandbu)

Felleskjøpet Agri kunne torsdag presentere rekordoverskudd for andre år på rad. Resulatet før skatt i 2016 endte på 431,9 millioner kroner – det høyeste overskuddet i konsernets 120 år lange historie.

Vekst nesten overalt

– Det er gledelig at nesten samtlige av Felleskjøpet Agris forretningsområder bidrar positivt til resultatforbedringen. Våre datterselskaper og tilknyttede virksomheter fortsetter også å levere solide tall. Konsernets underliggende drift er med andre ord svært sunn, sier Felleskjøpets konsernsjef John Are Ulvan i en pressemelding.

Rekordresultatet kommer ikke minst som følge av sterk vekst i detaljhandelsvirksomheten. Omsetningen fra den norske butikkdriften økte med 10,3 prosent fra 2015 (2,65 mrd), hvilket er langt høyere enn gjennomsnittet for norsk detaljhandel. Resultatet fra virksomheten økte med like mye. Felleskjøpets butikkvirksomhet har hatt en omsetningsøkning på 42 prosent de siste fire årene.

– Faktisk opplever vi sterkest omsetningsøkning i forbrukersegmentet. Vi har klart å etablere Felleskjøpet som en kjent merkevare, og det gjør at stadig flere byfolk ønsker å lære av det bonden kan, sier Ulvan.

Les også: Frykter splitt og hersk i kornmarkedet

Effektivisering ga gevinster

Konsernets totale omsetning var i fjor på 14,3 milliarder kroner, en økning på 6,7 prosent fra 2015 (13,4 mrd). Også det er rekord.

Oppkjøpet av Granngården i Sverige i fjor sommer trekkes fram som en vesentlig årsak til omsetningsveksten. I tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak, som har gitt gevinster på nærmere 670 millioner kroner sammenlignet med kostnadsnivået i 2011. 240 millioner av dette beløpet kom i 2016.

I tillegg til veksten i detaljhandelsvirksomheten, kan Felleskjøpet vise til solide resultater innen landbruk og maskin. Det har vært volumvekst for alle store varegrupper innen plantekultur. Verkstedene hadde over 13 prosent omsetningsvekst, mens utstyr til innendørsmekanisering økte med nær 7 prosent.

Også på investeringssiden har det skjedd mye de siste årene. Totalt har Felleskjøpet investert rundt 2,5 milliarder kroner i matproduksjon, herunder utvikling av fabriukker og investeringer i miljøvennlig teknologi. I 2016 var det iogså åpning av selskapets største kraftfôr-investering noensinne, på Kambo i Moss. Kapasiteten er på 300 000 tonn årlig, og dermed utgjør Kambo nesten en tredjedel av Felleskjøpets totale kraftfôr-produksjon.

Les også: Vil ha Felleskjøpet som markedsregulator

Annonse

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern:

(Mill. kroner) 2016 2015

Omsetning 14 282 13 387

Driftsresultat 512,7 579,0

Resultat før skatt 431,9 430,7

Resultat etter skatt 364,4 330,3

Egenkapitalandel 31,2% 34,1%

Egenkapitalavkastning etter skatt 14,0% 14,5%

Les også: Økolandbruk i vekst

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering